dnes je 19.6.2024

Input:

286/2012 Sb., Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 286/2012 Sb., Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2012
o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
316/2013 Sb.
(k 1.3.2014)
mění, včetně příloh
359/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
194/2018 Sb.
(k 19.9.2018)
mění přílohy č. 8 a 9, nové přechodné ustanovení
502/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 8, § 9 a přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 14 odst. 4, § 20 odst. 3 a 6 a § 34 odst. 3 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví
a)  druhy a vzory služebních stejnokrojů celní správy,
b)  vzory odznaků celní správy,
c)  způsob vnějšího označení celní správy,
d)  vzory zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel celní správy,
e)  podmínky pro udělení souhlasu nosit služební stejnokroj s odlišujícím označením, vzor odlišujícího označení a vhodné příležitosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky,
f)  náležitosti a vzor služebního průkazu celníka (dále jen „služební průkaz”) a průkazu občanského zaměstnance v celní správě (dále jen „průkaz občanského zaměstnance”) a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním průkazem a průkazem občanského zaměstnance,
g)  náležitosti a vzor služebního odznaku celníka (dále jen „služební odznak”) a způsob prokazování příslušnosti k celní správě služebním odznakem,
h)  druhy a způsob použití technických prostředků k vyznačení nebo ohraničení celníkem určeného místa pro účely zákazu vstupu na něj.
§ 2
Druhy a vzory služebních stejnokrojů
(1)  Služební stejnokroj tvoří sestava součástí služební výstroje určené pro jednotné vystrojení celníků. Vnější vzhled služebního stejnokroje je charakterizován barvou a střihem stejnokroje, vnějším označením a odznaky celní správy a hodnostním označením.
(2)  Druhy služebních stejnokrojů jsou
a)  služební stejnokroj 12 v kombinaci tmavomodré a šedé barvy,
b)  služebně pracovní stejnokroj 17 tmavomodré barvy.
(3)  Vyobrazení vzorů služebních stejnokrojů je uvedeno v příloze č. 2. Vyobrazené součásti služební výstroje je možné používat také ve vzájemné kombinaci.
§ 3
Vzory odznaků celní správy
Odznaky celní správy jsou
a)  identifikační znak celní správy, který je tvořen
1.  raženým kovovým plastickým oválem stříbrné barvy s patinou (starostříbro), má uprostřed znak Merkura doplněný po stranách třemi lipovými listy; v horní části je nápis „ČESKÁ REPUBLIKA” a v dolní části nápis „CELNÍ SPRÁVA”, pod nímž je pětimístné identifikační číslo; vyobrazení vzoru je uvedeno v příloze č. 3 obr. 1a,
2.  žlutým pětimístným číslem na černém podkladě nebo černým pětimístným číslem na šedém podkladě; vyobrazení vzorů jsou uvedena v příloze č. 3 obr. 1b,
b)  symbol celní správy, který má tvar otevřené podkovy, se světlemodrým obvodovým pásem, uvnitř kterého je tvar podkovy zvýrazněn dvěma tmavomodrými rovnoběžnými křivkami. Podkova je nahoře zakončena dvěma vlnovkovitými pásy, vymezenými světlemodrými okraji, z nichž horní pás je kratší než spodní pás. V horních rozích, vedle kratšího vlnovkovitého pásu, jsou
Nahrávám...
Nahrávám...