dnes je 3.12.2023

Input:

Změna rozsahu řidičského oprávnění skupiny C1, C a D1

10.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.3
Změna rozsahu řidičského oprávnění skupiny C1, C a D1

Mgr. Karel Kovář

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen: "zákon o provozu na pozemních komunikacích") pouze částečně reagoval na směrnici EU, která upravila rozsah řidičských oprávnění, což jsme zaznamenali vydáváním jednotných řidičských průkazů od 19. 1. 2013. To znamená, že již od tohoto data k řízení motorových vozidel určených k přepravě osob (kategorie M-1), jejichž celková hmotnost je vyšší jak 3500 kg, bylo třeba řidičské oprávnění skupiny D (D1). Česká republika však tuto směrnici sjednocující řidičská oprávnění do zákona o provozu na pozemních komunikacích začlenila až od 1. 7. 2018, kdy byly novelizovány skupiny vozidel uvedené v ustanovení § 80a zákona o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně odst. 1 písm. g) a h).

Před novelizací ustanovení § 80a odst. 1 písm. g) zákona o provozu na pozemních komunikacích znělo:

Do skupiny C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 7500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

Před novelizací ustanovení § 80a odst. 1 písm. h) zákona o provozu na pozemních komunikacích znělo:

Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

Po novelizaci ustanovení § 80a odst. 1 písm. g) zákona o provozu na pozemních komunikacích zní:

Do skupiny C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

Po novelizaci ustanovení § 80a odst. 1 písm. h) zákona o provozu na pozemních komunikacích zní:

Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmenech g) a i), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

To znamená, že z uvedených řidičských oprávnění byla vypuštěna možnost řídit vozidla uvedená v písmeni i), které zní:

Do skupiny D1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až f), určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a,

Nahrávám...
Nahrávám...