dnes je 21.6.2024

Input:

Legislativa pro zavedení nové verze inteligentního tachografu

12.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3
Legislativa pro zavedení nové verze inteligentního tachografu

Ing. Jiří Novotný

Dne 16. července 2021 přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2021/1228 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799 , pokud jde o požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy inteligentních tachografů.

Prováděcí nařízení vychází z článku 11 nařízení (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě, který zásadním způsobem doplnilo nařízení (EU) 2020/1054. Komise se v něm zavázala přijmout prostřednictvím prováděcích aktů podrobná ustanovení nezbytná pro jednotné uplatňování článků 8, 9 a 10, které se týkají:

  • Zaznamenávání polohy vozidla v určitých místech během denní pracovní doby.

  • Včasného dálkového odhalování manipulace nebo zneužití.

  • Rozhraní s inteligentními dopravními systémy.

Stanovila si termín do 21. srpna 2021, že vydá podrobná ustanovení pro jednotné uplatňování povinnosti zaznamenávat a uchovávat údaje týkající se jakéhokoliv překročení hranic vozidlem, při každé nakládce či vykládce vozidla a účelu, pro který bylo vozidlo použito (pro přepravu zboží nebo cestujících).

Vzhledem k tomu, že technické požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/799, bylo nutné toto prováděcí nařízení změnit. Tuto změnu provedlo nové prováděcí nařízení (EU) 2021/1228 a zavedlo novou verzi inteligentního tachografu. To znamená, že byla upravena Příloha IC. V čem tato úprava spočívá?

  1. Poloha vozidla bude zaznamenávána automaticky při každém překročení hranic členského státu, a při každé nakládce a vykládce vozidla.
  2. Rozhraní s inteligentními dopravními systémy, které je ve verzi inteligentního tachografu (zavedené od 15. června 2019) volitelné, je pro novou verzi inteligentního tachografu již povinné.
  3. Nová verze inteligentního tachografu zajistí, aby bylo možné ověření signálu družic Galileo, jakmile bude systém Galileo uveden do provozu.
  4. Kapacity karty řidiče bude zvýšena na 56 dnů činnosti oproti původní kapacitě 28 dnů činnosti řidiče.

Současně prováděcí nařízení v rámci provedených změn Přílohy IC požaduje, aby případné další nové funkce tachografu mohly být zaváděny a zdokonalovány aktualizacemi softwaru, nikoliv fyzickou výměnou tachografu.

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1228 vstoupilo v platnost 19. srpna 2021 a použije se od 21. srpna 2023.

V této souvislosti je potřeba

Nahrávám...
Nahrávám...