dnes je 26.5.2024

Input:

Evidence o vozidle v účetní jednotce

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.3
Evidence o vozidle v účetní jednotce

Ing. Christian Žmolík

O každém majetku, tedy i o vozidlech, je nutno vést evidenci. Analytická evidence slouží zejména k identifikaci příslušného majetku.

Účetní jednotka je povinna vést analytické účty podle ČÚS platných pro příslušnou účetní jednotku. Z hlediska vozidel jako dlouhodobého hmotného majetku je např. podle ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (ale i podle ČÚS platných pro jiné účetní jednotky) účetní jednotka povinna vést evidenci za každé vozidlo samostatně a v této evidenci uvádět zejména:

  • registrační značku vozidla a datum jejího přidělení vozidlu registračním místem,

  • číslo technického průkazu vozidla a datum zapsání do registru silničních vozidel,

  • druh a kategorii vozidla,

  • označení vozidla podle výrobce,

  • mezinárodní kód VIN,

  • výrobní číslo motoru, příp. dalších částí vozidla,

  • není-li přiložen technický průkaz anebo jeho kopie, základní technické údaje o vozidle,

  • způsob a

Nahrávám...
Nahrávám...