dnes je 2.3.2024

Input:

Daň z příjmů: Způsoby pořízení vozidla

23.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.1
Daň z příjmů: Způsoby pořízení vozidla

Ing. Christian Žmolík

Možnosti pořízení vozidla

Právnická osoba může pořídit vozidlo pro svou činnost (za účelem jeho používání nebo prodeje) např. koupí, směnou, vkladem do majetku, darem, při transformaci podniku, při koupi obchodního závodu nebo jeho části, vlastní výrobou apod. Jinými možnostmi zajištění vozidla jsou operativní nájem, finanční leasing, koupě na nebankovní úvěr apod.

Přechod vlastnictví

Do obchodního majetku lze zahrnout pouze vozidlo, které je vlastnictvím (spoluvlastnictvím) osoby, která ho do obchodního majetku zahrnuje. Okamžik přechodu vlastnictví má značný význam pro účetní i daňové účely. Přechod vlastnictví k vozidlu na nabyvatele může nastat např. v těchto případech:

  • darovací smlouvou podle § 2055 a násl. NOZ (nového občanského zákoníku),

  • kupní smlouvou podle § 2079 a násl. NOZ,

  • koupí závodu podle § 2175 a násl. NOZ,

  • směnnou smlouvou podle § 2184 a násl. NOZ,

  • vkladem do kapitálu obchodní korporace podle § 15 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Na okamžik přechodu vlastnictví k vozidlu nemá žádný vliv zápis vlastníka, příp. jeho změna v technickém průkazu vozidla. Dokladem o okamžiku nabytí vlastnictví vozidla je např. kupní smlouva, faktura a jiný doklad o nabytí (pořízení) vozidla. Takovýmto dokladem však není evidenční karta, inventurní soupis ani účetní zápis či jiná pomocná evidence majetku účetní jednotky.

Způsob pořízení vozidla a okamžik přechodu vlastnictví mají významnou roli při zahrnutí vozidla do obchodního majetku podnikatelského subjektu, zařazení do užívání a způsobu uplatnění výdajů (nákladů) souvisejících s provozem vozidla (např. údržba, opravy, PHM) či pouhou existencí tohoto vozidla (např. odpisy) v základu daně z příjmů.

Nejčastějším způsobem nabytí vozidla právnickou osobou je koupě vozidla. Tu lze uskutečnit na základě smlouvy uzavřené podle NOZ, a to jako koupi vozidla:

  • nového nebo již provozovaného, příp. nepojízdného,

  • po finančním leasingu,

  • po operativním pronájmu,

  • při koupi podniku obchodního závodu nebo jeho části apod.

Pořízení vozidla koupí

Koupi lze uskutečnit v tuzemsku anebo v zahraničí, od obchodní společnosti či jiné právnické osoby, od fyzické osoby-podnikatele i občana nepodnikajícího.

Účelem koupě vozidla může být jeho používání pro vlastní anebo cizí potřeby, za účelem jeho

Nahrávám...
Nahrávám...