dnes je 26.5.2024

Input:

Analýza zásob komodity - neželezné kovy

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3 Analýza zásob komodity – neželezné kovy

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Při klasifikaci položek do kategorií pro účely řízení zásob se vychází z ročního přehledu hodnoty objemu prodeje a četnosti prodeje jednotlivých skladových položek. Podkladem pro analýzu ABC je soubor – sestava, resp. tabulka, kde jsou jednotlivé položky zkoumané komodity seřazeny sestupně podle celkové četnosti prodeje v analyzovaném období - 12 měsíců (viz diagram – komodita NK, který je grafickým vyjádřením analyzovaného souboru). Doplňkovými údaji jsou výška průměrné zásoby a obrátka, resp. informace o reklamacích.

Z podrobného rozboru sestavy pro zkoumanou komoditu plyne, že rozhodujícím kritériem pro zařazení položek do kategorie nejprodávanějších je četnost prodeje na všech prodejních místech alespoň 12x za rok – prodej dané položky průměrně jednou měsíčně. V každé zkoumané komoditě tak vznikne výběrový soubor nejprodávanějších položek. Tento výběr obsahuje obvykle přibližně 1/3 z celkového počtu položek dané komodity. Je-li výběrové kritérium zpřísněno a sleduje-li se četnost prodeje jednotlivých položek pouze na prodejních mís­tech, kde je ze zkušeností známa poměrně vysoká hodnota prodeje, dojde k pod­statnému snížení počtu nejprodávanějších položek. Vzniká tak tzv. "top" výběr, který obsahuje pouze položky s četností prodeje alespoň 12x za rok na vybraných prodejních místech. V tomto výběru je pak cca 10 % položek z celkového počtu položek vedených v dané komoditě. Tento "výběr 12" je mimo jiné rovněž charakterizován poměrně dobrou obrátkou zásob.

Například u již zmíněné komodity – neželezné kovy (NK) – je stav následující: V komoditě je vedeno celkem 2 462 položek, z toho 1 190 položek s četností prodeje 12 a větší, 650 položek s četností prodeje 4 a menší – u 298 položek nebyl ve zkoumaném období jednoho roku zaznamenán prodej vůbec.

Nahrávám...
Nahrávám...