dnes je 23.4.2024

Input:

Zásoby rozpracovanosti

26.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.4 Zásoby rozpracovanosti

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Zásoby rozpracovanosti se ve výrobě nalézají buď v klidu (v zásobnících, mezioperačních skladech), nebo v pohybu (při opracování, manipulaci, přepravě mezi pracovišti).

Pro potřeby detailnější analýzy stavu a pohybu zásob rozpracovanosti rozlišujeme:

a) zásoby technologické (nalézají se ve stavu opracovávání), b) zásoby dopravní (nalézají se v mezioperační dopravě),

c) zásoby pojistné (vytvářejí se např. před úzkými místy),

d) zásoby čekací (vznikají při běžném provozu jako důsledek nesynchronizace dvou navazujících operací),

e) předzásobení rozpracovanými výrobky pro plánovaný výpadek pracovišť z důvodu opravy.

Rychlost pohybu zásob rozpracovanosti se vyjadřuje ukazateli:

  • obrátka zásob rozpracovanosti,

  • doba obratu zásob rozpracovanosti.

Obrátka zásob rozpracovanosti ukazuje, kolikrát se každá koruna vložená do výroby (od vstupu materiálu na první operaci) přemění za rok na hotový výrobek. Vypočítá se jako podíl objemu produkce v Kč odvedené z dané výrobní jednotky (vyjádřeného v nákladových cenách) a průměrného stavu rozpracovanosti.

Doba obratu zásob rozpracovanosti je zpravidla vyjádřena ve dnech. Vypovídá o tom, za jak dlouho se v průměru přemění každá koruna vložená do výroby v hotový výrobek.

Doba obratu (ve dnech) = 360/Obrátky

Velikost zásob

Nahrávám...
Nahrávám...