dnes je 25.4.2024

Input:

Zaměstnanec ve vodní dopravě

13.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.4
Zaměstnanec ve vodní dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Úkoly zaměstnance

Při provozování vodní dopravy (tj. zejména při vytahování, spouštění, vyvazování a spojování plavidel, při používání lodního výtahu, při práci s lany a kotvou, při sochorování, nakládce, vykládce a překládce nákladu, při práci ve strojovnách údržbě, opravách a čištění plavidel) je zaměstnavatel povinen zajistit, aby zaměstnanec:

 1. používal při práci s lany lana nepoškozená,
 1. neponechával nepoužívaná lana volná by měla být vždy smotána nebo stočena na navíjecích bubnech nebo na palubě, aby nepřekážela),
  1. nezachycoval uvolněná lana rukou,
  2. nezdržoval se před lany v nebezpečném prostoru a nevstupoval do lanových smyček,
  3. ohýbal lana pouze přes kladku nebo pachole,
 2. přecházel z plavidla na plavidlo jen v místech, kde boky plavidel vzájemně přiléhají a obě paluby jsou bez překážek,
 3. přestupoval z plavidla na plavidlo, z nichž jedno je v pohybu, pouze tehdy, když rychlost pohybujícího se plavidla je stejná nebo nižší než rychlost chůze zaměstnance a přestup je možný
  1. pouhým překročením boků plavidel, a aby při přestupu nepřenášel žádná břemena,
  2. nepřelézal spojená plavidla po kormidlech a lanech,
 4. při vyvazování plavidla ke břehu nebo v plavebních komorách neopouštěl plavidlo současně s vyvazovacím nebo vrhacím lanem,
 5. při nakládce a
Nahrávám...
Nahrávám...