dnes je 21.4.2024

Input:

Zajištění nákladu: 6. část - Výpočty

9.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.6
Zajištění nákladu: 6. část – Výpočty

Evropská unie

Dodatek 3 obsahuje stručnou příručku pro uvazování se zjednodušenými postupy, které je možné použít při rozhodování o potřebném počtu vázacích prostředků. Doporučuje se zabezpečit náklad jako obvykle a poté pomocí tabulek uvedených ve stručné příručce pro uvazování prověřit, zda je použité zabezpečovací uspořádání dostatečné, aby zabránilo klouzání a překlopení nákladu ve všech směrech.

V mnoha případech se lze obejít bez výpočtů. Například v případě blokování nákladu ve všech směrech ve vozidle s označením XL vybaveném v souladu s osvědčením není zapotřebí další zabezpečení, pokud je součinitel tření mezi ložnou plochou a nákladem 0,3 nebo vyšší, a to i při plně naloženém kamionu.

Pokud jsou výpočty nezbytné, musí se provádět v souladu s normou EN 12195-1:2010 . Alternativně lze uspořádání zabezpečení nákladu podrobit zkoušce v souladu s pokyny uvedenými v normě EN 12195-1:2010.

V případě kombinace dvou nebo více metod zabezpečení lze vzorce popsané v normě EN 12195-1:2010 použít pro výpočet v kombinaci tak, jak je popsáno v níže uvedených příkladech.

6.1. Příklad 1 – dřevěná bedna s nízkým těžištěm

Vypočítejte maximální přípustnou hmotnost dřevěné bedny, považované za pevnou, naložené na přívěsu jako na níže uvedeném obrázku, pomocí vzorců uvedených v normě EN 12195-1:2010, aby se zabránilo klouzání a překlopení do strany, dopředu a dozadu.

Obrázek 42: Příklad 1

Přívěs má běžnou podlahu z dýhové překližky, která je čistě zametena a je prosta námrazy, ledu a sněhu. Přívěs je zkonstruován podle normy EN 12642 , třída XL, a vázací body na přívěsu jsou zkonstruovány podle normy EN 12640 , každý s přivazovací únosností LC 2 000 daN. Příčná vzdálenost mezi vázacími body je přibližně 2,4 m.

Bedna je vyrobena z řeziva a má tyto rozměry: délka x šířka x výška = 7,8 x 1,0 x 1,0 m. Těžiště se nachází v geometrickém středu bedny.

Bedna je zabezpečena ve směru dopředu dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol a jedním pružným vázacím prostředkem. Vázací prostředky mají LC 2 000 daN a jsou předepnuty na 500 daN. Pružný vázací prostředek je k přívěsu připevněn přibližně 1 m za přední stranou bedny, vázací prostředky tedy svírají přibližně tyto úhly:

uvázání přes vrchol: svislý úhel uvázání mezi vázacími prostředky a ložnou plochou α ≈ 55°;

pružné uvázání: svislý úhel uvázání mezi vázacím prostředkem a ložnou plochou α ≈ 39° a vodorovný úhel mezi vázacím prostředkem a podélnou osou vozidla β ≈ 35°.

6.1.1. Klouzání

Součinitel tření µ mezi bednou z řeziva a podlahou přívěsu z překližky plyfa podle přílohy B normy je 0,45.

6.1.2. Hmotnost nákladu m, kterému je bráněno v klouzání dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol

Hmotnost nákladu m, kterému je bráněno v klouzání dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol, získáme pomocí normou stanovené rovnice č. 10.

kde:

m = hmotnost nákladu. Hmotnost v kg získáme, je-li FT udána v newtonech (N), a v tunách, je-li FT udána v kilonewtonech (kN). 1 daN = 10 N a 0,01 kN.

n = 2; počet vázacích prostředků uvázaných přes vrchol

µ = 0,45; součinitel tření

α = 55°; svislý úhel uvázání ve stupních

FT = 500 daN = 5 kN

g = 9,81 m/s2, gravitační zrychlení

cx,y = 0,5 bočně, 0,8 vpřed a 0,5 vzad; koeficient vodorovného zrychlení

cz = 1,0; koeficient svislého zrychlení

fs = 1,25 dopředu a 1,1 do strany a dozadu; bezpečnostní součinitel

Při těchto hodnotách hmotnost nákladu m v tunách, kterému je bráněno v klouzání v různých směrech dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol, činí:

do strany: 13,7 tuny
dopředu: 1,7 tuny
dozadu: 13,7 tuny

6.1.3. Hmotnost nákladu, kterému je bráněno v klouzání dopředu pružným vázacím prostředkem

Hmotnost nákladu m, kterému je bráněno v klouzání ve směru dopředu pružným vázacím prostředkem, získáme pomocí rovnice 35 normy. Vliv pružného vázacího prostředku na zabránění příčnému klouzání je zanedbatelný.

kde:

m = hmotnost nákladu. Hmotnost v kg získáme, je-li FT udána v newtonech (N), a v tunách, je-li

FT udána v kilonewtonech (kN). 1 daN = 10 N a 0,01 kN.

n = 1; počet pružných vázacích prostředků

FR = LC = 2 000 daN = 20 kN

µ = 0,45; součinitel tření

fµ = 0,75; bezpečnostní součinitel

α = 39°; svislý úhel uvázání ve stupních

β = 35°; vodorovný úhel uvázání ve stupních g = 9,81 m/s2, gravitační zrychlení

cx = 0,8; koeficient vodorovného zrychlení ve směru dopředu

cz = 1,0; koeficient svislého zrychlení

Při těchto hodnotách hmotnost nákladu m v tunách, kterému je bráněno v klouzání směrem dopředu pružným vázacím prostředkem, činí 7,5 tuny.

6.1.4. Hmotnost nákladu, kterému je bráněno v klouzání dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol a jedním pružným vázacím prostředkem

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že tyto dva vázací prostředky uvázané přes vrchol a pružný vázací prostředek mohou zabránit v klouzání této hmotnosti nákladu:

do strany: 13,7 tuny
dopředu: 1,7 + 7,5 = 9,2 tuny
dozadu: 13,7 tuny

Maximální hmotnost nákladu, kterému je bráněno v klouzání uvedeným zabezpečovacím uspořádáním, tedy činí 9,2 tuny.

6.1.5. Překlopení

Stabilita bedny se ověří pomocí normou stanovené rovnice č. 3.

kde:

bx,y = 0,5 do strany, 3,9 dopředu a 3,9 dozadu; vodorovná vzdálenost od těžiště do bodu překlopení v každém směru

cx,y = 0,5 do strany, 0,8 dopředu a 0,5 dozadu; koeficient vodorovného zrychlení cz = 1,0; koeficient svislého zrychlení

d = 0,5 m; svislá vzdálenost od těžiště do bodu překlopení.

Při těchto hodnotách lze učinit závěr, že bedna je stabilní ve všech směrech a že není zapotřebí žádné uvázání, aby se zabránilo překlopení.

6.1.6. Závěr

Maximální přípustná hmotnost nákladu – bedny zabezpečené dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol a jedním pružným vázacím prostředkem – je tedy 9,2 tun, aby se zabránilo klouzání a překlopení ve všech směrech.

EN 12195-1:2010, aby nedošlo ke klouzání a překlopení do strany, dopředu ani dozadu.

Obrázek 43: Příklad 2

Přívěs má běžnou podlahu z překližky plyfa, která je čistě zametena a je prosta námrazy, ledu a sněhu. Přívěs je zkonstruován podle normy EN 12642, třída XL, a vázací body na přívěsu jsou zkonstruovány podle normy EN 12640, každý s maximálním přípustným zatížením LC 2 000 daN. Příčná vzdálenost mezi vázacími body je přibližně 2,4 m.

Dřevěná bedna je vyrobena z řeziva a má tyto rozměry: délka x šířka x výška = 7,8 x 1,0 x 2,4 m. Těžiště se nachází v geometrickém středu bedny.

Bedna je zabezpečena ve směru dopředu dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol a jedním pružným vázacím prostředkem. Vázací prostředky mají LC 2 000 daN a jsou předepnuté na 500 daN. Pružný vázací prostředek je připevněn k přívěsu přibližně 2,5 m za předkem bedny, vázací prostředky tedy svírají přibližně tyto úhly:

uvázání přes vrchol: svislý úhel uvázání mezi vázacími prostředky a ložnou plochou α ≈ 74°;

pružné uvázání: svislý úhel uvázání mezi vázacím prostředkem a ložnou plochou α ≈ 43° a vodorovný úhel mezi vázacím prostředkem a podélnou osou vozidla β ≈ 16°.

6.2.1. Klouzání

Součinitel tření µ mezi bednou z řeziva a podlahou přívěsu z překližky plyfa podle přílohy B normy je 0,45.

6.2.2. Hmotnost nákladu m, kterému je bráněno v klouzání dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol

Hmotnost nákladu m, kterému je bráněno v klouzání dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol, získáme pomocí normou stanovené rovnice č. 10.

kde:

m = hmotnost nákladu. Hmotnost v kg získáme, je-li FT udána v newtonech (N), a v tunách, je-li FT udána v kilonewtonech (kN). 1 daN = 10 N a 0,01 kN.

n = 2; počet vázacích prostředků uvázaných přes vrchol

µ = 0,45; součinitel tření

α = 74°; svislý úhel uvázání ve stupních

FT = 500 daN = 5 kN

g = 9,81 m/s2, gravitační zrychlení

cx,y = 0,5 do strany, 0,8 dopředu a 0,5 dozadu; koeficient vodorovného zrychlení

cz = 1,0; koeficient svislého zrychlení

fs = 1,25 dopředu a 1,1 do strany a dozadu; bezpečnostní součinitel

Při těchto hodnotách hmotnost nákladu m v tunách, kterému je bráněno v klouzání v různých směrech dvěma vázacími prostředky uvázanými přes vrchol, činí:

Nahrávám...
Nahrávám...