dnes je 2.12.2023

Input:

Zajištění nákladu: 10. část - Hodnocení nedostatků

7.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.10
Zajištění nákladu: 10. část - Hodnocení nedostatků

Evropská unie

                                                                 
Položka Nedostatky Posouzení nedostatků
Menší nedostatek Závažný nedostatek Nebezpečný nedostatek
A Přepravní balení neumožňuje řádné zabezpečení nákladu Dle uvážení kontrolora
B Jedna či více částí nákladu není řádně umístěna Dle uvážení kontrolora
C Vozidlo není vhodné pro naložený náklad (jiný nedostatek než nedostatky uvedené pod bodem 10) Dle uvážení kontrolora
D Jasné nedostatky týkající se nástavby vozidla (jiný nedostatek než nedostatky uvedené pod bodem 10) Dle uvážení kontrolora
10 Vhodnost vozidla
10.1 Čelní stěna (je-li použita pro zabezpečení nákladu)
10.1.1 Zeslabení částí korozí či deformacemi
Prasklá část ohrožující neporušenost nákladního prostoru
× ×
10.1.2 Nedostatečná pevnost (osvědčení či označení, je-li relevantní)
Nedostatečná výška vzhledem k převáženému nákladu
× ×
10.2 Boční stěny (jsou-li použity pro zabezpečení nákladu)
10.2.1 Zeslabení částí korozí, deformacemi, nevyhovující stav závěsů nebo pojistek
Prasklá část; závěsy nebo pojistky chybí nebo nefungují
× ×
10.2.2 Nedostatečná pevnost výztuh (osvědčení či označení, je-li relevantní)
Nedostatečná výška vzhledem k převáženému nákladu
× ×
10.2.3 Desky bočních stěn, nevyhovující stav
Prasklá část
× ×
10.3 Zadní stěna (je-li použita pro zabezpečení nákladu)
10.3.1 Zeslabení částí korozí, deformacemi, nevyhovující stav závěsů nebo pojistek
Prasklá část; závěsy nebo pojistky chybí nebo nefungují
× ×
10.3.2 Nedostatečná pevnost (osvědčení či označení, je-li relevantní)
Nedostatečná výška vzhledem k převáženému nákladu
× ×
10.4 Klanice (jsou-li použity pro zabezpečení nákladu)
10.4.1 Zeslabení částí korozí, deformacemi nebo nedostatečné připevnění k vozidlu
Prasklá část; připevnění k vozidlu nestabilní
× ×
10.4.2 Nedostatečná pevnost nebo konstrukce
Nedostatečná výška vzhledem k převáženému nákladu
× ×
10.5 Vázací body (jsou-li použity pro zabezpečení nákladu)
10.5.1 Nevyhovující stav nebo konstrukce
Neschopnost unést požadované přivazovací síly
× ×
10.5.2 Nedostatečný počet
Počet není dostatečný pro unesení požadovaných přivazovacích sil
× ×
10.6 Požadované zvláštní vybavení (je-li použito pro zabezpečení nákladu)
10.6.1 Nevyhovující stav, poškození
Prasklá část; nedostatečná odolnost vůči zádržným silám
× ×
10.6.2 Nevhodné pro přepravovaný náklad
Chybí
× ×
10.7 Podlaha (je-li použita pro zabezpečení nákladu)
10.7.1 Nevyhovující stav, poškození
Prasklá část; neschopnost unést náklad
× ×
10.7.2 Nedostatečná nosnost
Neschopnost unést náklad
× ×
20 Způsoby upevnění nákladu
20.1 Zamknutí, blokování a přímé uvázání
20.1.1 Přímé připevnění nákladu (blokování)
20.1.1.1 Vzdálenost směrem dopředu k přední stěně, je-li tato stěna použita k přímému zabezpečení nákladu, je příliš velká
Více než 15 cm a nebezpečí proražení stěny
× ×
20.1.1.2 Příčná vzdálenost směrem k boční stěně, je-li tato stěna použita k přímému zabezpečení nákladu, je příliš velká
Více než 15 cm a nebezpečí proražení stěny
× ×
20.1.1.3 Vzdálenost směrem dozadu k zadní stěně, je-li tato stěna použita k přímému zabezpečení nákladu, je příliš velká
Více než 15 cm a nebezpečí proražení stěny
× ×
20.1.2 Zabezpečovací zařízení, jako např. upevňovací kolejnice, blokovací nosníky, pomocné řezivo a klíny vpředu, na stranách a vzadu
20.1.2.1 Nevhodné připevnění k vozidlu
Nedostatečné připevnění
Nedostatečná odolnost vůči zádržným silám, volné uchycení
× × ×
20.1.2.2 Nevhodné zajištění
Nedostatečné zajištění
Zcela neúčinné
× × ×
20.1.2.3 Částečně nevhodné zabezpečovací vybavení
Zcela nevhodné zabezpečovací vybavení
× ×
20.1.2.4 Zvolený způsob zabezpečení nákladu není zcela vhodný
Zvolený způsob je zcela nevhodný
× ×
20.1.3 Přímé zabezpečení sítěmi a plachtami
Nahrávám...
Nahrávám...