dnes je 13.4.2024

Input:

Výzkum nákupního trhu

23.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1 Výzkum nákupního trhu

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Cíl výzkumu nákupního trhu

Cílem výzkumu nákupního trhu je zlepšit osobám a funkcím ve firmě, které jsou nositeli rozhodování, přístup k informacím. Zjišťované informace jsou shromažďovány z následujících oblastí:

• obor (branže nebo "komodita", v níž uspokojuje dodavatel potřeby organizace, někdy je účelné zavést dodavatele v několika oborech),

• dodavatelé - velikost trhu v poměru k jejich výrobním kapacitám (potenciál):

- růst trhu / poptávky při zvyšování kapacit,

- postavení na trhu,

- náklady na zavedení výroby,

- velikost "marže" nakupovaného produktu,

- nákladová a cenová struktura,

-jejich hodnocení,

• produkty (jejich zvláštnosti, technologická náročnost...),

• způsoby dodávání,

• právní aspekty (obzvláště při nákupu v zahraničí).

Záznam informací o dodavateli

Profil dodavatele:

Výzkum nákupního trhu, vystavený na uvedených tabulkách nebo jiným způsobem, bude efektivní pouze tehdy, jestliže:

1) bude práce s údaji systematická (nikoli nahodilá),

2) budou údaje aktualizované,

3) na základě vyhodnocení údajů a s přihlédnutím k jejich trendům a přijaté strategii společnosti budou přijímána rozhodnutí a tato rozhodnutí budou dohledatelná,

4) budou na základě rozhodnutí prováděna vhodná opatření a tato opatření, jakož i jejich výsledky, budou také dohledatelná.

Doporučuje se, aby se kromě problémových dodávek zaznamenávaly také pozitivní informace, např. zjištěné rozptyly technických parametrů, efekty prove­dených opatření apod. Pokud to provádět nelze, zaznamenávejme rozsah realizovaných dodávek anebo vztah k nim (odkaz na dodací listy nebo jiné doklady o dodávkách). Důvod je prozaický: Jak zjistit, že vůbec nějaké dodávky proběhly, a příslušné údaje jsou tudíž platné?

Poznámka: Údaje, které jsou obsahem tabulek, jsou poměrně důvěrné. V systému managementu nákupního oddělení by s nimi měl i zacházet velmi citlivě a zajišťovat jejich ochranu (viz ustanovení o obchodním tajemství v obchodním zákoníku a zákon o ochraně osobních údajů).

Uvedené tabulky jsou praktickým výrazem jednoduchého výzkumu nákupního trhu. Zobecníme-li jejich obsah, dostaneme následující oblasti výzkumu nákupního trhu:

Výzkum nákupního trhu:

Význam analýzy prodejního trhu je nesporný. Podobně je na tom také analýza trhu nákupního, protože zde se odehrává střet nabídky a poptávky, jehož výsledkem je cena vstupů pro realizaci produktu naší společnosti, ať je jí výroba nebo poskytování služeb. Údaje získané výzkumem nákupního trhu umožní lépe definovat naši pozici pro budoucí vyjednávání nejen s dodavateli, ale také přijímat strategická rozhodnutí týkající se vlastních realizačních procesů.

Dodavatelé a jeho konkurenti

O dodavateli potřebujeme znát nejen kontaktní informace, ale také mít povědomí o jeho klíčových dodavatelích, zákaznících a konkurenci. Důvod je nasnadě: Jedná-li se o dodavatele komponenty klíčové pro náš produkt,

Nahrávám...
Nahrávám...