dnes je 3.12.2023

Input:

Bezpečnostní předpisy pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.16
Bezpečnostní předpisy pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Přeprava vysoce rizikových nebezpečných věcí

Při přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí se musejí přijímat zvláštní opatření ke snížení nebezpečí odcizení nebo zneužití nebezpečných věcí.

Seznam vysoce rizikových nebezpečných věcí je uveden v následující tabulce. Nebezpečné věci jsou pokládány za vysoce rizikové, jestliže jsou přepravovány ve větších množstvích, než jsou následující uvedená množství:

Seznam vysoce rizikových nebezpečných věcí:

Třída  Podtřída  Látka nebo předmět  Cisterna (l)  Množství
volně
ložené (kg) 
Kusy (kg) 
1.1  Výbušné látky a předměty 
  1.2  Výbušné látky a předměty 
  1.3  Výbušné látky a předměty
skupiny snášenlivosti C 
  1.4  Výbušné látky a předměty s UN čísly 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0512 a 0513
  1.5  Výbušné látky a předměty 
1.6 Výbušné látky a předměty 0
  Hořlavé plyny (klasifikační kódy
zahrnující jen písmeno F) 
3000 
    Toxické plyny (klasifikační
kódy zahrnující písmena T, TF,
TC, TO, TFC nebo TOC),
s výjimkou aerosolů 
  Hořlavé kapaliny obalových
skupin I a II 
3000 
    Znecitlivěné výbušné kapaliny 
4.1    Znecitlivěné výbušné látky 
4.2    Látky obalové skupiny I  3000 
4.3    Látky obalové skupiny I  3000 
5.1    Kapaliny podporující hoření
obalové skupiny I  
3000 
    Chloristany, dusičnan amonný
a hnojiva obsahující dusičnan
amonný a emulze nebo suspenze
nebo gely obsahující dusičnan
amonný 
3000  3000 
6.1    Toxické látky obalové skupiny I 
6.2    Infekční látky (UN čísel 2814
a 2900, kromě materiálu
živočišného původu) 
  Žíravé látky obalové skupiny I  3000 

a Nevztahuje se.

b Ustanovení neplatí, bez ohledu na množství.

Třída 7 (radioaktivní látky): Vysoce rizikové nebezpečné věci jsou takové nebezpečné věci, které mají potenciál být zneužity při teroristické akci a které mohou, jako výsledek, vyvolat vážné důsledky, jako jsou hromadné oběti na životech, hromadné ničení nebo, zejména pro třídu 7, hromadný socio-ekonomický rozvrat.

Bezpečnostní plány

Dopravci, odesílatelé a ostatní účastníci přepravy podílející se na přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí musejí přijmout, aplikovat a dodržet

Nahrávám...
Nahrávám...