dnes je 13.4.2024

Input:

Výjimky z nařízení (ES) č. 561/2006 udělené státy pro přepravu vozidly

19.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Výjimky z nařízení (ES) č. 561/2006 udělené státy pro přepravu vozidly

Ing. Jiří Novotný

Výjimky udělené státy z nařízení (ES) č. 561/2006 podle článku 13 odstavce 1 pro přepravu vozidly
Poznámka Rakousko Belgie Bulharsko Chorvatsko Kypr Česko Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Maďarsko Irsko Italie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemí Polsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Spojené království
a) orgánů veřejné moci-nekonkurenční 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
b)zemědělské atd. do 100 km 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
c) zemědělské a lesnické traktory do 100 km 3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
d) do 7,5 tuny poštovní zásilky do 100 km 4 X⁴ X⁴ X⁴ X⁴ X⁴ X X⁴ X⁴ X X⁴ X X⁴ X⁴ X⁴ X⁴ X⁴ X⁴ X⁴ X X⁴ X X⁴ X⁴
e) na ostrovech do 2 300 km2 5 X X X X X X⁵ X X X X X X⁵ X X
f) do 7,5 tuny, do 100 km, plynový pohon 6 X⁶ X⁶ X⁶ X X⁶ X⁶ X⁶ X X⁶ X X⁶ X⁶ X⁶ X X⁶ X X⁶ X
g) autoškoly, neobchodní přeprava 7 X X X X X X X X X⁷ X X X⁷ X X X X X X X X
h) údržba a opravy rozvodů vody atd. 8 X⁸ X X X X X X X X⁸ X X X X X X X X X X X X X X X X
i) jen pro přepravu cestujících , 10 až 17 míst 9 X X X X X X X⁹ X X⁹ X X X X X X X X X X
j) cirkusy a lunaparky 10 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X¹⁰ X X
k) mobilní pro vzdělávací účely _ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
l) svoz mléka 11 X¹¹ X X X X X X¹¹ X X¹¹ X¹¹ X X X X¹¹ X¹¹ X X X X X X X X¹¹ X X
m) přeprava peněz nebo cenností 12 X¹² X X X X X X X X X X X¹² X X X X X X X X X
n) zvířecí odpad 13 X X X X X X X X X¹³ X X X X X X X X X X X X
o) výhradně uvnitř distribučních center 14 X X X X X X X X X X X X X X X X¹⁴ X X X X X X X
p) živá zvířata na místní trhy do 100 km 15 X X¹⁵ X¹⁵ X¹⁵ X¹⁵ X X¹⁵ X¹⁵ X¹⁵ X X¹⁵ X X¹⁵ X¹⁵ X¹⁵ X¹⁵ X¹⁵ X X¹⁵ X X¹⁵ X¹⁵ X

Vysvětlivky k poznámkám:

1.

A. Spojené království: vozidlo nespadá do uvedeného popisu, pokud se vozidlo:

a) používá pro poskytování služeb jako sanitka - (i) příslušným orgánem národní zdravotní služby (NHS), nebo (ii) v souladu s ujednáními přijatými příslušným orgánem NHS nebo na žádost příslušného orgánu NHS nebo na základě dohody se Státním sekretářem nebo s velšským či skotským ministerstvem;

b) používá k přepravě orgánů, krve, zařízení, zdravotnického materiálu nebo personálu - (i) příslušným orgánem NHS nebo (ii) v souladu s ujednáními stejného druhu, jako jsou ta uvedená v odst. a), v bodě ii);

(c) využívá místním orgánem k poskytování služeb při výkonu funkcí sociálních služeb (i) služeb pro seniory nebo (ii) služeb pro osoby, pro které platí část 29 zákona o národní pomoci z roku 1948 (sociální zabezpečení pro fyzicky a mentálně postižené osoby);

d) využívá pobřežní hlídkou jejího Veličenstva, obecním úřadem pro majáky nebo místním úřadem pro majáky;

e) používá za účelem údržby železnic společností British Railways Board, kterýmkoliv držitelem síťové licence (ve smyslu části 1 zákona o železnicích z roku 1993), který je společností plně ve vlastnictví státu (ve smyslu tohoto zákona), společností Transport for London, jakoukoli dceřinou společností plně vlastněnou společností Transport for London, dopravním úřadem pro osobní dopravu nebo místním úřadem;

(f) používá společností British Waterways Board pro účely zachování splavných vodních cest;

2.

A. Estonsko - v okruhu do 50 km od místa, kde je vozidlo obvykle umístěno, včetně měst v této oblasti

B. Francie - pouze vozidla nebo kombinace vozidel do 7,5 tuny a pouze v okruhu do 50 km

C. Slovinsko - v okruhu do 50 km

D. Španělsko – zemědělské a podobné vlastní činnosti v okruhu do 50 km

E. Spojené království - vozidlo, které používá rybářský podnik, nespadá do uvedeného popisu, pokud vozidlo není používáno:

a) k přepravě živých ryb nebo

b) k přepravě ulovených ryb z místa nakládky na místo, kde májí být zpracovány

3.

A. Slovinsko - v okruhu do 50 km

4.

A. Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Finsko, Francie, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko - v

Nahrávám...
Nahrávám...