dnes je 21.4.2024

Input:

Vyhláška o technických silničních kontrolách v roce 2024

9.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.8
Vyhláška o technických silničních kontrolách v roce 2024

redakce DLprofi.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 384/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem novely vyhlášky je provedení a přijetí nezbytných změn, které vyplývají z novelizace zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 432/2022 Sb. Předmětná novelizace vyvolává změny související s prováděním technických silničních kontrol. Novelou vyhlášky tak v návaznosti na zrušení technického průkazu dochází k úpravě popisu kontrolních úkonů v těch částech, kde se odkazuje na technický průkaz. Ve spojitosti se zahájením přenosu technických silničních kontrol (TSK) do systému EUCARIS pro výměnu informací o vozidlech a řidičských průkazech z národních registrů členských zemí, respektive jeho modulu RSI, který umožňuje automatizovanou výměnu informací o výsledcích technických silničních kontrol užitkových vozidel, došlo k revizi stupňů hodnocení závad a jejich uvedení do souladu se směrnicí 2014/47/EU. Sjednocením stupňů závad pak byly některé úkony, které se staly duplicitními, vyřazeny.

Dále, v souvislosti se zákonem č. 271/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vznikly další požadavky na úpravy při provádění TSK, a to ve vztahu k vydávaným dokladům o zadržení osvědčení o registraci vozidla.

Pro naplnění zmocnění daných zákonem byla s ohledem na

Nahrávám...
Nahrávám...