dnes je 3.6.2023

Input:

Vyhláška o registraci vozidel

11.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.6
Vyhláška o registraci vozidel

redakce DLprofi.cz

Novela č. 72/2019 Sb.

Dne 7. března 2019 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 72/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem novely vyhlášky je stanovit formu, strukturu, provedení a způsob umístění nově zavedené registrační značky pro elektrická vozidla.

Dalším cílem je harmonizace s novelou zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, především na změnu v druzích technických prohlídek prováděných ve stanici technické kontroly. Upraven byl technický průkaz silničního vozidla a technický průkaz zvláštního vozidla včetně úpravy způsobu zápisu údajů do těchto dokladů a změny v úpravě žádosti o vydání tabulky s registrační značkou.

Novela č. 40/2020 Sb.

Dne 17. února 2019 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 40/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Novela upravuje množství používaných ochranných prvků na tabulce s registrační značkou. Záměrem je užívat pouze ochranné prvky, které jsou nezbytné. Ministerstvo dopravy svůj záměr zachování jednoho ochranného prvku konzultovalo s Policejním prezidiem České republiky, ředitelstvím služby dopravní policie. V rámci vyjádření Policejního prezidia České republiky, ředitelství dopravní policie, bylo vyžadováno, aby na tabulce s registrační značkou byl zachován jeden ochranný prvek umožňující ověření pravosti konkrétní tabulky s registrační značkou.

Nově se vypustila holografická autodestruktivní samolepka. Na tabulce s registrační značkou bude nadále použit ochranný prvek ve tvaru obdélníku s písmeny "CZ".

Komentář k vybraným ustanovením

Komentáře k novelizovaným ustanovením (výňatek z aplikace ODok):

§ 13 Druh, kategorie silničního vozidla a označení silničního vozidla

Upravuje se používané názvosloví z důvodu rozšíření kategorií silničních vozidel ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, kde je v příloze č. 2 uvedena kategorie silničních a zvláštních vozidel označená jako kategorie Z: ostatní vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedené kategorie.

§ 15 Údaje o technických prohlídkách a technické způsobilosti silničního vozidla

Z důvodu změny druhů technických prohlídek silničního vozidla v novele zákona a jejich přímého výčtu se upravují druhy technických prohlídek formou vypuštění a ponechání pouze výčtu druhu provedené technické prohlídky.

V ustanovení § 15 odst. 2 písm. a) se z důvodu změny názvu kontroly technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy na technickou silniční kontrolu v novele zákona upravuje názvosloví.

§ 20 Rozsah zapisovaných údajů v novém technickém průkazu silničního vozidla

Nově se způsob zápisu do nového technického průkazu vozidla pro kategorie L, M, N a O slučuje do jedné přílohy.

§ 22 Vzory dokladů k silničnímu vozidlu, vzory dokladů k zvláštnímu vozidlu a vzory žádosti o vydání nových dokladů k silničnímu vozidlu

Z důvodu změny formátu technického průkazu silničního vozidla a technického průkazu zvláštního vozidla se mění rozměr obou tiskopisů. Změnou formátu se reaguje na aktuální trend v členských státech Evropské unie, který odpovídá evropským právním předpisům. Zapisované údaje obsahově odpovídají současně uváděným položkám v aktuálně používaných tiskopisech.

§ 23 Druhy registračních značek

Do členění druhů registračních značek se zařazuje nově zavedená registrační značka elektrického vozidla.

§ 25 Forma, provedení a obsah registrační značky na přání

Upravuje možnost použití rozměru tabulky s registrační značkou 520 x 110 mm pro motocykly, jak je uvedeno § 29 u registrační značky na přání. U čtyřkolových kapotovaných vozidel kategorie L se v případě konstrukčního uspořádání používá rozměr 520 x 110 mm. Při přidělení standardních registračních značek se přiděluje stejný typ tabulky s registrační značkou, jako se používá pro přípojná vozidla. Je tedy použita tabulka s registrační značkou obsahující 7 znaků místo 6 znaků velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic používané pro motocykly. U registrační značky na přání by bylo použito 8 znaků místo 7 znaků velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic.

§ 25a Forma, provedení a obsah registrační značky elektrického vozidla a její tabulky

Zcela nově se stanovuje forma, provedení a obsah registrační značky pro elektrická vozidla a její tabulky. Registrační značka na přání podle znění zákona nesmí být zaměnitelná s registrační značkou elektrického vozidla. Z tohoto důvodu se stanovuje, že registrační značka elektrického vozidla bude mimo velkých písmen "EL" složena z 5, 4 a 3 arabských číslic nebo velkých písmen latinské abecedy. Bude tedy mít

Nahrávám...
Nahrávám...