dnes je 3.7.2022

Input:

Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

9.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.4
Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

redakce DLprofi.cz

Ministerstvo dopravy vydalo na konci září 2018 novou prováděcí předpis k provedení § 43a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. Tímto předpisem je vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

Komentář k jednotlivým ustanovením je výňatkem z materiálu zveřejněného v aplikaci ODok.

§ 1 Předmět úpravy

V § 1 je uveden předmět právní úpravy. Na rozdíl od vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je v souladu s poslední novelou směrnice 2015/719 doplněna úprava pro použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu. To proto, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále jsou předmětem úpravy náležitosti dokladu o rozměrech vozidla, nejsou-li uvedeny na štítku ve vozidle.

§ 2 Základní pojmy

Základní definice pojmů jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 209/2018 Sb. a jsou převzaty z vyhlášky č. 341/2014 Sb. Byly odpovídajícím způsobem doplněny v souladu se směrnicí 2015/719.

§ 3 Spojitelnost z pohledu hmotnosti přípojného vozidla a souprav

§ 4 Spojitelnost vozidel v jízdní soupravu

Ustanovení § 3 a § 4 upravují požadavky pro spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla a souprav a spojitelnost jízdních souprav. Ustanovení jsou převzata z vyhlášky č. 341/2014 Sb.

§ 5 Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy stanoví § 5. Hodnoty byly převzaty z vyhlášky č. 341/2014 Sb. Definice dvojnápravy a trojnápravy byla ovšem přesunuta pro větší přehlednost do § 2 písm. a) až c).

Doplňuje se možnost navýšení největší povolené hmotnosti vozidla v § 5 odst. 7 o dodatečnou hmotnost vyžadovanou pro vozidla na alternativní paliva. Ta se určí na základě dokumentace poskytnuté výrobcem při schvalování daného vozidla.

§ 6 Další ustanovení o hmotnostech vyžadovaných pro provoz na pozemních komunikacích

Další ustanovení o hmotnostech vyžadovaných pro provoz na pozemních komunikacích (§ 6) navazují na největší povolené hmotnosti vozidel. Stejně jako u vyhlášky č. 341/2014 Sb. zůstává zachován odkaz na povolení zvláštního užívání podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou převzaty požadavky vyhlášky č. 341/2014 Sb. pro hmotnost připadající na řízenou nápravu, nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, hmotnost na řízenou nápravu.

§ 7 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

§ 8 Další požadavky na povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

Největší povolené rozměry vozidel (§ 7 a § 8 vyhlášky č. 209/2018 Sb.) byly stejně jako největší povolené

Nahrávám...
Nahrávám...