dnes je 29.5.2024

Input:

Vnitřní tranzit EU

11.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6.1 Vnitřní tranzit EU

Petr Škapa

Režim vnitřního tranzitu

Režim vnitřního tranzitu umožňuje přepravu zboží Společenství mezi dvěma místy nacházejícími se na celním území Společenství přes území třetí země beze změny jeho celního statusu. Ustanovení celních předpisů Společenství o přepravě zboží Společenství ve vnějším tranzitu tím nejsou dotčena.

Přeprava se uskutečňuje zejména v režimu vnitřního tranzitu Společenství, je-li tato možnost upravena v mezinárodní dohodě. Dále se může tato přeprava uskutečnit na podkladě karnetu TIR, karnetu ATA (používaný jako tranzitní doklad), Rýnského manifestu, tiskopisu 302 a poštou (včetně balíkové pošty).

Režim vnitřního tranzitu je ukončen a závazky držitele režimu jsou splněny, je-li zboží propuštěné do tohoto režimu předloženo s požadovanými doklady celnímu úřadu určení za podmínek stanovených pro tento režim.

Celní úřad vyřídí tranzitní režim, pokud je po porovnání údajů, které má k dispozici celní úřad odeslání, s údaji, které má k dispozici celní úřad určení, patrné, že tento režim byl řádně ukončen.

Režimu vnitřního tranzitu Společenství podléhá zboží, které je přepravováno přes území třetí země, pouze pokud tuto možnost stanoví mezinárodní smlouva nebo se přeprava přes tuto zemi provádí na základě jednotného přepravního dokumentu vystaveného na celním území Společenství; v tom případě se účinky tohoto režimu na území třetí země přerušují.

Deklarant se v režimu tranzitu nazývá hlavní povinný. Hlavní povinný musí celnímu úřadu odeslání poskytnout jistotu k zajištění úhrady celního dluhu nebo zaplacení jiných poplatků, které mohou u zboží vzniknout.

Jistota může být jednotlivá, vztahuje-li se na jednu tranzitní operaci, nebo souborná, vztahuje-li se na více tranzitních operací, pokud poskytování souborné jistoty povolily hlavnímu povinnému celní orgány členského státu, ve kterém je usazen. Povolení používat soubornou jistotu, ale také zproštění povinnosti poskytnout jistotu lze udělit pouze osobám, které jsou usazeny na území Společenství, které pravidelně využívají tranzitní režimy Společenství nebo o

Nahrávám...
Nahrávám...