dnes je 2.12.2023

Input:

Ustanovení o přepravě volně ložených látek

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3
Ustanovení o přepravě volně ložených látek

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Ustanovení o přepravě volně ložených látek

Věci smějí být přepravovány jako volně ložené ve vozidlech nebo kontejnerech, pokud zvláštní ustanovení, uvedené v kódu VC nebo AP, výslovně dovolují tento způsob přepravy, pokud podmínky tohoto zvláštního ustanovení jsou dodrženy anebo pokud zvláštní ustanovení označené kódem BK výslovně dovoluje tento způsob přepravy a pokud podmínky tohoto zvláštního ustanovení jsou dodrženy. Navíc je nutné dodržet řadu všeobecných ustanovení.

Zvláštní ustanovení – VC a AP jsou uvedena v kapitole 3.2 ADR, v tabulce A, ve sloupci 17. Zvláštní ustanovení BK1, BK2, BK3 jsou uvedena ve sloupci 10.

Příklad:

   
UN
Číslo 
Pojmenování a popis  Třída  Klasifikační
kód 
Obalová
skupina 
Bezpečnostní
značky 
Zvláštní
ustanovení 
Balení  Přemístitelné
cisterny a kontejnery
pro volně ložené
látky 
Přepravní
kategorie
(Kód
omezení
pro tunely) 
Zvláštní ustanovení pro 
Pokyny pro balení  Zvláštní ustanovení pro balení  Ustanovení o společném balení  Pokyny  Zvláštní ustanovení  přepravu kusů  přepravu ve volně loženém stavu  nakládku vykládku a manipulaci  provoz 
  3.1.2  2.2  2.2  2.1.1.3  5.2.2  3.3  4.1.4  4.1.4  4.1.10  4.2.5.2
7.3.2 
4.2.5.3  1.1.3.6
(8.6) 
7.2.4  7.3.3  7.5.11  8.5 
(1)  (2)  (3a)  (3b)  (4)  (5)  (6)  (8)  (9a)  (9b)  (10)  (11)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19) 
1170  ETHANOL, ROZTOK (ethylalkohol roztok)  F1  II  144
301 
P001
IBC02
R001 
MP19  T4  TP1  2 (D/E)        S2
S20 
2794  AKUMULÁTORY, NAPLNĚNÉ KYSELÝM KAPALNÝM ELEKTROLYTEM  C11    295
598 
P801
P801a 
        3 (E)    VC1
VC2
AP8 
   
3077  LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,TUHÁ, J. N.  M7  III  274
335375
601 
P002
IBC08
PP12
R001 
PP12
B3 
MP10  T1
BK1
BK2
BK3 
TP33  3 (-)  V13  VC1
VC2 
CV13   
3291  ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J. N.  6.2  I3  II  6.2  565  P621I
BC620
LP621 
  MP6  BK2    2 (-)  V1  VC3  CV13
CV25
CV28 
S3 

Z tabulky vyplývá, že:

  1. UN 1170 nelze vůbec přepravit jako volně ložené;
  2. UN 2794 lze přepravit jako volně ložené za splnění podmínky VC1, VC2, AP8;
  3. UN 3077 lze přepravit jako volně ložené za splnění podmínky VC1, VC2;
  4. UN 3291 lze přepravit jako volně ložené za splnění podmínky VC3.

Příklad jednotlivých požadavků:

AP8: Ložné prostory vozidel nebo kontejnerů musí být zkonstruovány tak, aby odolaly jakýmkoli zbytkovým elektrickým proudům a vlivům z baterie.

Ložné prostory vozidel nebo kontejnerů musí být z oceli odolné proti žíravým látkám obsažených v akumulátorech. Méně odolné oceli mohou být použity, pokud jsou dostatečně velké tloušťky stěn nebo jsou opatřeny vyložením nebo

Nahrávám...
Nahrávám...