dnes je 29.5.2024

Input:

Strukturní a rámcové ukazatele pro skladování

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.1 Strukturní a rámcové ukazatele pro skladování

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Tak jako pro všechny oblasti v logistice i pro skladování je důležitý controlling, tedy správné řízení všech činností. K tomu se využívají různé ukazatele.

Přehled základních ukazatelů technologie ložných a skladových operací umožňuje provést provozní, ekonomické a kvalitativní srovnání podnikatelských subjektů se stejnou nabídkou logistických činností. Některé ukazatele zůstaly pouze na verbální úrovni, ale v uceleném výčtu jich je minimum. Měřitelné ukazatele dovolují porovnávat i pracovní výkony jednotlivých směn v daném podnikatelském subjektu. Zavádění informačních technologií pro řízení ložných a skladových operací podporují a usnadňují měření a vyhodnocování jednotlivých pracovních výkonů při ložných manipulacích a skladových operacích.

Jednotlivé skupiny ukazatelů se týkají průřezových oblastí spojených se skladováním. S ohledem na vysokou variabilitu výrobků, které procházejí skladem, je nutné věnovat zvýšenou pozornost měřitelným ukazatelům, které na jedné straně kvantifikují různorodost sortimentu, vysokou skladebnost přepravních jednotek podle dodacích listů a objednávek. Důležité je i ekonomické vyhodnocení nákladů na skladovou pozici.

Rozsah úkolů a jejich struktura:

Počet druhů sortimentu skladových rezerv můžeme členit podle:

  • umístění skladu (skladiště),

  • typu skladu.

Počet různých obalových jednotek (dělení podle druhu materiálu nebo podle toho zda jsou vratné anebo nevratné apod.).

Průměrné množství skladovaných položek připadajících na:

  • druh materiálu,

  • typ skladu,

  • umístění skladu.

Počet uskladnění a vyskladnění připadající na:

  • umístění skladu,

  • typ skladu.

Struktura objemu zakázek:

  • druhy zakázek (např. spěšné, normální apod.),

  • velikosti zakázek jako poměrná velikost každého druhu zakázky (v hodnotových nebo objemových jednotkách; velké, střední a malé zakázky),

  • struktura objednávek (položky připadající na jednu zakázku, počet manipulačních úkolů na jednu položku).

Posouzení výkonových ukazatelů skladovací činnosti závisí ve velké míře na struktuře objemu zakázek.

Plošný podíl skladů ps

kde:

Ssk ... skladovací plocha [m2],

Sc ... celková plocha nebo výrobní plocha [m2].

Počet vychystaných položek připadajících na jednu zakázku nz

kde:

Nz ... celkový počet vychystávaných položek,

n ... celkový počet zakázek.

Ukazatele produktivity

Stupeň využití ploch k

kde:

Sr ... obsazená regálová plocha [m2],

SSk ... skladovací plocha [m2].

Ukazatel k vyjadřuje plošné využití skladu. Protože stupeň využití rozhodujícím způsobem závisí na skladovaných druzích zboží (neskladné nebo drobné zboží), jsou všeobecné údaje o absolutní výši problematické. Přesto může hodnota ukazatele podnítit k úvahám o lepším plošném využití skladu nebo naopak upozornit na nedostatečné skladovací plochy.

Stupeň výškového využití kv

kde:

Vs ... využitá skladová výška [mm],

Vsk ... využitelná skladová výška [mm].

Stupeň využití prostoru ko

kde:

Osz ... objem skladovaného zboží [m3],

OR ... objem regálů [m3].

Počet skladových pohybů připadajících na jednu pracovní sílu i

kde:

Ic ... počet skladových pohybů celkem,

Psk ... počet pracovníků ve skladu.

Doba vychystávaných činností připadající na jednu zakázku: ukazatel je indikátorem rychlosti, se kterou se zakázky

Nahrávám...
Nahrávám...