dnes je 29.5.2024

Input:

Struktura příloh A a B dohody ADR a způsob vyhledávání informací

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3
Struktura příloh A a B dohody ADR a způsob vyhledávání informací

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Pro práci uživatelů s předpisem je nutné znát systém vyhledávání informací. Ten je založen na desetinném řazení.

Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti částí. Přílohu A tvoří části 1 až 7 a přílohu B tvoří části 8 a 9. Každá část je dále rozdělena do kapitol a každá kapitola do oddílů a pododdílů. Uvnitř každé části jsou čísla jejich kapitol, oddílů a pododdílů a dalších dílčích částí tvořena číslem kapitoly, následovaným číslicí oddílu, číslicí pododdílu a číslicemi dalších dílčích částí, například část 4, kapitola 2, oddíl 1 je očíslován "4.2.1".

Část 1

Všeobecná ustanovení, jako je rozsah předpisu, definice, měrné jednotky, výjimky a odchylky z předpisu včetně přechodných ustanovení. Dále je v této části řešeno školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí,

Nahrávám...
Nahrávám...