dnes je 6.12.2022

Input:

Strategické řízení logistického řetězce z hlediska zpětné logistiky

15.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.7 Strategické řízení logistického řetězce z hlediska zpětné logistiky

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Změna přístupu k budoucnosti (aktivní utváření budoucnosti – proaktivní) se stává základem nového pojetí managementu. Nové paradigma managementu je založeno na přístupu, že neexistuje jediná správná organizační struktura a jediná správná metoda řízení lidí. Dnešní doba vyžaduje hledání, vyvíjení a testování nových forem organizace odpovídající danému úkolu, které jsou schopny změn a rovněž vedoucí k záměně řízení lidí za vedení lidí apod. Rozhodujícími aktivitami podniku se stávají jeho kmenoví zaměstnanci s jejich znalostmi a dovednostmi, managementem produktivně využívanými. Základem strategie "dělat věci jinak" je individuální vztah k zákazníkovi.

Se změnou managementu se mění i paradigma logistiky. Z původního konvenčního přístupu (založeného na pohledu, že logistika je pouze vykonavatelem marketingových dispozic), se přechází k hodnotovému přístupu zaměřenému na přínosy hodnoty pro zákazníka. Rozhodujícím faktorem odlišnosti a tržní úspěšnosti se stávají služby zákazníkům (logistické služby), vyvíjené celým řetězcem.

Znaky nového pojetí logistiky

V kontextu změn managementu se mění i paradigma logistiky. Z toho plyne, že nemá význam aplikovat konvenční přístupy logistiky, ale je nutné využívat nové znaky logistiky. Tyto nové znaky jsou schopné přinést potřebné posílení konkurenceschopnosti podniku. K těmto znakům logistiky patří:

  • Logistika se stává součástí podnikové strategie. Stává se klíčovým spolutvůrcem strategie, zaměřeným na umísťování zdrojů. Je nezbytným předpokladem koordinace a optimalizace uskutečňovaných procesů v hodnototvorném řetězci, tzn. jak uvnitř, tak vně podniku. Logistická strategie má vést k naplnění podnikových cílů, ale rovněž k realizaci logistických cílů. Logistické cíle můžeme vymezit ve dvou úrovních, a to: vnější cíl zaměřený na služby zákazníkům, vnitřní cíl zaměřený na výkonnost a ekonomiku logistického řetězce.

  • Služby

Nahrávám...
Nahrávám...