dnes je 6.12.2022

Input:

Role reengineeringu procesů v logistickém řetězci

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7 Role reengineeringu procesů v logistickém řetězci

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Kritickou součást zefektivňování logistického řetězce tvoří restrukturalizace či reengineering klíčových procesů tak, aby se uvedly do souladu s potřebami zákazníků. Reengineering je proces, který se zaměřuje na rychlé provedení zásadních změn. Lze jej definovat jako zásadní změnu myšlení a radikální přebudování obchodních procesů, jehož cílem je dosažení významných zlepšení v hlavních současných ukazatelích výkonu firmy, jako jsou náklady, úroveň servisu a rychlost servisu. Zdokonalení prostřednictvím reengineeringu nelze dosáhnout nějakým riskantním, nepodloženým způsobem. Tyto změny musí mít podporu vrcholového managementu a musí být součástí celkového řídícího plánu vedení firmy.

Tři fáze procesu reengineeringu

Proces reengineeringu obvykle zahrnuje tyto tři etapy:

1. shromažďování faktů,

2. identifikace oblastí možných zlepšení v důsledku změny obchodního procesu,

3. kreativní zdokonalení procesu.

Ve fázi zjišťování faktů se velmi podrobně zkoumají současné systémy, postupy a toky pracovních činností. Zvýšená pozornost se věnuje oddělení faktů od názorů a domněnek.

Týmy vytvořené pro reengineering mohou na základě těchto faktů určit oblasti vhodné pro zlepšení. Analyzují, v rámci, kterých procesů vzniká pro zákazníka přidaná hodnota; zejména se zaměřují na neefektivní a neúčinné kontaktní body a současný způsob přenosu informací o produktech. Po identifikaci oblastí zlepšení nastává vlastní kreativní fáze, kdy se připravují nové návrhy obchodních procesů a informačních toků. Výsledkem této kreativní fáze by měly být zásadní změny v charakteru práce (činností) i v tom, jak se tato práce vykonává.

Na obrázku je schéma obecného postupu při realizaci reengineeringu obchodních procesů. Celý proces musí vycházet z deklarovaného poslání firmy. Z toho vyplývají obchodní cíle, resp. požadavky. V dalším kroku je nutno provést komplexní ohodnocení firemní kultury, strategií, obchodních metod a procesů. Pokud z této analýzy vyplyne, že výsledky ve všech oblastech jsou vyhovující, může management začít implementovat v logistickém řetězci své obchodní řešení. Obvykle však z analýzy vyplyne požadavek zlepšit některou z oblastí s cílem zvýšit výkon dodávkového řetězce. Příkladem uplatnění reengineeringu bylo uvedení nového modelu A firmy Mercedes-Benz, které bylo

Nahrávám...
Nahrávám...