dnes je 21.4.2024

Input:

Řízení skladových lokací

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.4 Řízení skladových lokací

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Při rozhodování o místu uložení položky se přihlíží zejména:

  • k četnosti příjmu a výdeje položky,

  • k hmotnosti materiálu,

  • k používaným mechanizačním prostředkům,

  • k potřebě efektivně využít prostor,

  • k potřebě zabránit záměnám.

Jako prevenci vůči záměnám položek je vhodné uplatňovat tyto zásady:

  • neumisťovat vzhledově podobné položky blízko sebe,

  • pro rozlišení podobných položek použít piktogramy,

  • využívat světelnou signalizaci příslušné buňky (pick to light), pokud je to vhodné.

Zdroj Logistika (2004) popisuje následující způsoby určování místa uložení pro konkrétní položku.

Pevné ukládání – každá skladová položka má výhradní místo. Výhodou je rychlé vyhledání položky, avšak využití místa nemusí být efektivní, jestliže jsou období, kdy položka není potřebná a její zásoba je nulová.

Záměnné ukládání – položku lze umístit do libovolného místa (závisí však na rozměrech, hmotnosti apod.), které je momentálně vhodné. Tomuto způsobu se někdy říká chaotické skladování (chaotický sklad). Počítačově se vyhodnocuje obsazenost ukládacích míst a nalezne se vhodná pozice. Přitom se mohou respektovat kategorie položek A, B, C podle frekvence výdeje. Výhodou tohoto způsobu jsou menší nároky na kapacitu skladu.

Skladové zóny – zóny jsou specializovány pro určitou skupinu položek a určí se podle průměrné četnosti odběru. Jednotlivé položky se v rámci zóny ukládají záměnným způsobem. Zkrátí se tím průměrná vzdálenost, kterou je

Nahrávám...
Nahrávám...