dnes je 21.4.2024

Input:

Regulace silniční dopravy v právu EU a mezinárodní smlouvy v oblasti silniční dopravy

8.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.3
Regulace silniční dopravy v právu EU a mezinárodní smlouvy v oblasti silniční dopravy

Mgr. et Mgr. Tomáš Dundr

Oblast silniční motorové dopravy je jedna z oblastí, která je vedle vnitrostátních právních předpisů bezprostředně regulována jak právem Evropské unie, tak mezinárodním právem. To vyplývá mj. I z povahy silniční dopravy, která je hospodářským odvětvím s velmi významným přeshraničním charakterem.

Unijní regulaci silniční dopravy představuje řada přímo použitelných předpisů (nařízení EU a rozhodnutí Komise). Základní přímo použitelné předpisy EU v oblasti silniční dopravy jsou:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85;

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a ruší směrnice Rady 96/26/ES;

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy;

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006;

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  181/2011 ze dne 16. února 2011

Nahrávám...
Nahrávám...