dnes je 1.2.2023

Input:

Program Zero Waste

22.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.1.5 Program Zero Waste

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Co je to Zero Waste

Tento název byl poprvé použit v roce 1996 v Canbeře (hlavní město Austrálie), kde se politici a veřejnost dohodli na tom, že nebudou svoje území zatěžovat skládkami a spalovnami a rozhodli se vypracovat plán nakládání s odpady, tak aby tohoto cíle dosáhli v roce 2010.

Mezinárodní aliance pro život bez odpadů (Zero Waste International Alliance (ZWIA)) používá následující definici:

Jako Zero Waste označujeme etický, ekonomický, efektivní a vizionářský cíl, který směřuje lidi ke změně jejich životního stylu a postupů tak, aby napodobili udržitelné přírodní cykly, kde jsou všechny materiály a výrobky navrženy tak, aby mohly být použity znovu.

Zero Waste (nulový odpad) znamená návrh a používání výrobků a procesů takovým způsobem, aby se systematicky snižoval objem a toxicita odpadů a materiálů, šetřily a obnovovaly všechny zdroje a nedocházelo k jejich spalování či jinému úbytku.

Koncept a principy Zero Waste

Celý koncept je v souladu s hierarchií nakládání s odpady, protože prvořadé je řešit to,  jak odpadům předcházet, nikoliv to, jakým způsobem je odstranit. Vychází z poznání, že ani skládkování ani spalování není konečným řešení problému odpadů. Je to jen oddálení konečného řešení na úkor znečištění životního prostředí, ztráty surovin a energie.

Zero Waste, neznamená, že nebudeme produkovat žádné odpady. Jde o to, v reálném čase se tomuto cíli přiblížit. Cílem je skládkovat nejvíce 10 % zbytkového odpadu.

Zero Waste vyžaduje od lidí, aby přijali zodpovědnost za to, co nakupují a kolik odpadů produkují. Od firem Zero Waste vyžaduje, aby převzali odpovědnost za své výrobky v celém jejich životním cyklu.

Pokud budou dodržována pravidla Zero Waste, dojde k odstranění veškerých úniků škodlivin do půdy, vody nebo vzduchu, které by ohrožovalo zdraví planety, lidí, zvířat nebo rostlin.

Zero Waste se týká postupů nakládání s odpady a způsobů plánování, které kladou důraz na prevenci vzniku odpadů, na rozdíl od způsobu zacházení s odpady způsobem “na konci potrubí“ (tedy, řešením následků a ne příčin). Jedná se o celý systémový přístup, který se zaměřuje na masivní změnu ve způsobu, jakým materiály procházejí společností, což nevede k žádnému odpadu. Nulový odpad zahrnuje více než odstraňování odpadu prostřednictvím recyklace a opětovného použití, zaměřuje se též na restrukturalizaci výrobních a distribučních systémů s cílem snížit plýtvání. Filosofie nulového odpadu je spíše ideálním cílem nebo než přímo tvrdým cílem. Zero Waste poskytuje základní zásady pro neustálou práci na odstraňování odpadů.

Zero Waste je především o předcházení odpadu. V běžném odpadovém hospodářství, jak ho známe dnes, se odpad vyprodukuje a pak až se řeší, co s ním. Momentální cestou je danou věc, když si odslouží své, poslat na skládku nebo do spalovny (čímž se její životní cyklus uzavře), v lepším případě se zrecykluje. Principem Zero Waste však není pouze více recyklovat, jak by se mohli někteří domnívat. Naopak. Recyklace nestačí. Žádný materiál se ale nedá

Nahrávám...
Nahrávám...