dnes je 26.5.2024

Input:

Případová studie Skladování 1

12.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.1 Případová studie Skladování 1

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Oblast skladování představuje vzhledem k přímým vazbám na náklady podniku a úroveň zákaznického servisu významnou složku celého logistického procesu podniku. Tlak na zvyšování a zlepšení produktivity skladových operací je pochopitelný. Produktivitu lze zvyšovat mnoha způsoby. Směry inovací můžou směřovat do nových řídicích metod/procesů, můžou být založeny na nových skladových technologiích, na nových systémech, případně na vzdělávání a motivaci.

Směry založené na nových technologiích zahrnují použití nových typů zařízení a technologií, například optické snímací zařízení (scannery), automatické štítkovací zařízení, počítačem generované balicí listy, automatické manipulační zařízení a systémy skladování, informační systémy.

Na případové studii uveďme výhody nových trendů skladových technologií, konkrétně přínos dynamického skladování – pojízdných paletových systémů a jejich efektivitu ve vztahu k celkovým nákladům pořízení skladovacích kapacit.

Investiční záměr zákazníka

Vybudovat sklad pro cca 2400 palet, navrhnout technologii skladu a manipulační prostředky pro obsluhu.

Požadavek na systém skladování – FIFO.

Cíl studie – minimalizovat náklady investičního záměru.

Základní charakteristika:

  • kapacita skladu cca 2400 paletových míst,

  • paleta rozměru EUR 1200 x 800 mm,

  • výška palety se zbožím 1300 mm,

  • hmotnost palety se zbožím 800 kg,

  • uvažovaná výška stropu skladu je do 10 m,

  • systém skladování FIFO.

Jako obslužný prostředek byly navrženy čelní vidlicové vysokozdvižné vozíky, protože je nutné vozíkem, který obsluhuje regály, vyjíždět na rampu pro nakládku a skládku nákladních aut a cena těchto vozíků je ve srovnání s jinými typy příznivá. V závislosti na typu vysokozdvižného vozíku je zvolena šířka obslužných uliček mezi regály.

Dispozice regálových řad pro požadovaný počet palet určuje minimální plochu potřebnou pro realizaci stavby.

Návrhy řešení

Standardní návrh řešení s využitím stacionárních paletových regálů:

  • 4 ks oboustranných regálů 10 x 3600 mm,

  • 4 ks jednostranných regálů 10 x 3600 mm,

  • 5 úložných rovin v regálu + 1 na podlaze,

  • kapacita zařízení - 2400 paletových míst.

Řešení

Nahrávám...
Nahrávám...