dnes je 21.9.2023

Input:

Příloha č. 1 - Osnova školení BOZP jako příloha MPBP

4.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.2
Příloha č. 1 - Osnova školení BOZP jako příloha MPBP

Ing. Miroslava Horská

Příloha č. 1

k místnímu provoznímu bezpečnostnímu předpisu

Osnova školení BOZP pro zaměstnance používající referentsky řízená vozidla a pro zaměstnance, kteří na pracovních cestách používají vlastní vozidla; resp. i pro další odborné zaměstnance, kteří k problematice mají vztah

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků je zpracován formou místního provozního bezpečnostního předpisu. Uvedená příloha k němu č. 1 předkládá návrh osnovy pro školení řidičů, kterou samozřejmě může (a je to i velmi vhodné a účelné) zaměstnavatel rozšířit o problematiky, na které chce řidiče specificky upozornit. Z některých pasáží je vhodné školit i další zaměstnance (např. vedoucí, pracovníky mzdových účtáren, osobních oddělení apod.).

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

  • doba řízení, bezpečnostní přestávky, vedení evidence

  • jízda a činnost řidiče mimo pozemní komunikace (odstavování dopravního prostředku, nevjíždění do míst, kde povrch terénu není dostatečně široký, pevný a sjízdný, zajištění bezpečného otáčení a couvání, kontrola spojení při použití přívěsného vozíku) 

Základní bezpečnostní požadavky při opravách vozidel 

Kvalifikace řidiče (zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zdůrazněna nutnost výměny starých řidičských průkazů + kvalifikace speciální - viz Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků Komentář.

Zdravotní způsobilost řidičů (zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 87 a pro vyjmenované řidiče i § 87a prohlídky řidičů z povolání a prohlídky ostatních řidičů ve věku 65 a 68 let věku, pak každé dva roky, vyhláška č. 277/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Poznámka: úpravy v roce 2018 zejména pro řidiče s diabetem mellitem). Zejména zde zdůrazňujeme dokonalé prostudování a následnou osvětu provedenou na školení ze všech novinek, které přinesla novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb. provedená koncem

Nahrávám...
Nahrávám...