dnes je 3.12.2023

Input:

Příklad přechodu od zakázkové výroby k montáži na zakázku

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.12.6 Příklad přechodu od zakázkové výroby k montáži na zakázku

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

V následujících odstavcích je uveden příklad aplikace postponementu ve strojírenské výrobě.

Dlouhé dodací lhůty a vysoké ceny u zakázkové výroby

Výrobce strojů na výrobu a úpravu stlačeného vzduchu dodávaných do řady zemí řešil problém poklesu prodeje jako důsledku dlouhých dodacích lhůt a vysokých cen. Zahraniční distributoři signalizovali, že pokles prodeje může v budoucnu dále významně pokračovat, a začali také vytvářet tlak na řešení situace.

Analýzou byly zjištěny příčiny vzniklého problému:

Výrobce byl tradičně orientován na výrobu a dodávky velkých a speciálních strojů na zakázku. Uživatelé výrobků, kterými byly převážně velké a finančně silné firmy, byly ochotny za tyto stroje zaplatit vyšší ceny.

Systém zakázkové výroby a vyšších cen výrobce zvolil i u jiné skupiny výrobků, kterými byly menší a relativně běžné stroje. Uživatelé těchto výrobků však nebyli ochotni přistoupit na vyšší ceny (asi o 20 % nad běžnou úroveň), byť byly výrobky vyráběny "na míru", neboť vysoké pořizovací náklady na speciální parametry se jim nevracely v podobě úspor z provozu zakoupených strojů.

Z důvodu zvláštní konstrukce každého stroje byl proces stanovení nabídkové ceny dlouhý. Samotná dodací lhůta výrobku byla zhruba o 50 % delší než u standardních výrobků.

Výrobce proto přistoupil k provedení postponementu spočívajícího v přechodu ze systému "nákup a výroba na zakázku" k systému "montáž na zakázku". Pro některé atypické případy se rozhodl systém "výroba na zakázku" ponechat. Cílem bylo zkrátit dodací lhůty, snížit ceny výrobků a celkově zvýšit efektivnost výroby.

Přechod na nový systém se připravoval týmově. Tým byl složen ze zástupců výrobce a ze zástupců distributorů z různých zemí. Na počátku bylo problémem přesvědčit odborné pracovníky výrobce i majitele výrobní firmy, aby byl projekt postponementu zahájen. Rozhodujícím přesvědčujícím momentem byly údaje o klesajícím prodeji.

Projektový tým měl nejprve za úkol stanovit standardizované a unifikované konstrukční skupiny, které by umožnily zkrátit dodací dobu na čas srovnatelný s konkurenčními dodavateli a snížit výrobní náklady.

Byly zpracovány tržní informace, aby se zjistilo, které typy strojů jsou na trhu nejžádanější. Vycházelo se ze souboru poptávek zákazníků, který zahrnoval údaje od jednotlivých distributorů. Byla zjištěna struktura požadavků podle jednotlivých vlastností strojů významných pro zákazníky. Vybrala se podskupina požadavků s nejžádanější kombinací parametrů a ta byla určena pro prvou etapu standardizace a unifikace.

Bylo posuzováno celkem šest konstrukčních skupin (částí) stroje. U každé části byl proveden výběr a sjednocení relevantních znaků. Tyto varianty byly schváleny jako standardní. Například u skříní strojů byl proveden výběr typů skříní, jejich provedení a materiálového složení.

Nahrávám...
Nahrávám...