dnes je 23.8.2019
Input:

Jakost u zdroje, prevence a štíhlost zajišťovaná v předvýrobních etapách

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.13.1.9 Jakost u zdroje, prevence a štíhlost zajišťovaná v předvýrobních etapách

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Systém štíhlé výroby je nemyslitelný bez prevence vůči neshodám s požadavky. Úzce je propojen s TQM. Jakost u zdroje znamená, že preventivní i kontrolní operace by měly zabránit průniku neshodných produktů do dalších procesů.

Prevence před vznikem neshod začíná již v předvýrobních etapách, kdy se systematicky uplatňují metody, jako jsou:

  • QFD (Quality Function Deployment neboli Dům jakosti) spočívá v systematickém rozvinutí požadavků zákazníků do požadavků kladených na koncepci výrobků, konstrukční řešení a technologii,

  • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, neboli Analýza průběhu a důsledků poruch) odhaluje ještě ve fázi navrhování možné poruchy výrobků, komponent i výrobních a montážních procesů, identifikuje jejich příčiny a redukuje jejich výskyt a šíření, resp. usnadňuje jejich detekci, a to vhodnými zásahy do návrhu výrobku a do systému řízení jakosti,

  • DOE (Design of Experiment) neboli Navrhování experimentů v převýrobní přípravě se navrhují a testují kombinace hodnot faktorů, které mají vliv na jakost produktu, a hledá se optimální kombinace,

  • Poka-yoke metoda omezující chybování lidského činitele při výrobě i užívání výrobku tím, že se technickým řešením znesnadňuje udělání chyby a naopak se usnadňuje správné provedení činnosti.

V předvýrobních