dnes je 22.3.2019
Input:

Prevence vůči nejistotě, rozmanitosti a složitosti

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.12.2 Prevence vůči nejistotě, rozmanitosti a složitosti

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Nejprve musíme zjistit, jaká je míra složitosti a zda je vzhledem k nárokům trhu a našim možnostem správná. Nabízíme zákazníkům právě takovou rozmanitost produktů, která našemu podniku umožňuje dlouhodobou prosperitu?

Obecné doporučení zní:

Jen tak málo složitosti, jak je nutné, a tak mnoho jednoduchosti, jak je možné

Preventivní opatření vůči složitosti by se měla zaměřit na:

  • ovlivňování koncepce výrobků a procesů,

  • ovlivňování zákazníků.

Při projektování výrobků a procesů by měly být formulovány a uplatněny mimo jiné logistické požadavky. Jejich respektování umožní vytvořit předpoklady pro účelnou a zákaznicky přijatelnou redukci rozmanitosti a povede k zabudování flexibility do logistického systému.

Požadavky na projektování výrobků a procesů

K nejvýznamnějším logistickým požadavkům na projektování výrobků a procesů patří:

  • stavebnicovost (modularita) konstrukce,

  • jednoduchá struktura výrobků (málo typů prvků, málo úrovní struktury),

  • vyrobitelnost s malým počtem procesů a s využitím skupinové technologie,

  • operace navržené tak, aby jejich délka mohla být zhruba totožná a vytvořily se tím předpoklady pro synchronizaci,

  • rozměry a tvary výrobků umožňující snadnou manipulovatelnost a

Nejnavštěvovanější semináře