dnes je 13.4.2024

Input:

Přepravní řetězce a jejich modely

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4 Přepravní řetězce a jejich modely

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Distribuční řetězec se skládá z velkého množství samostatně fungujících účastníků, kteří se nějak podílejí na distribuci výrobků k odběrateli. Návrh distribučního řetězce musí být formulován tak, aby zabezpečoval 5 základních funkcí:

  • kompletace zboží - cílem je vytvořit potřebný sortiment zboží v daném segmentu trhu. Provádí se např. v distribučních skladech,

  • přepravní funkce - dopravu můžeme chápat jako nejdůležitější součást těchto řetězců, protože nám umožňuje vlastní propojení jednotlivých jeho částí. Důležité je také využívání různých dopravních systémů např. vlečková přeprava, JIT- Just - in -Time, KPS - kontejnerový přepravní systém apod.,

  • skladovací funkce - systém vytváření zásob, řízení nákladů na zásoby,

  • manipulační funkce - využívání manipulačních prostředků při ložných operacích,

  • komunikační funkce - využívání informačních systémů - počítačové sítě, expertní systémy, veřejná datová síť.

V distribučním řetězci je důležité zajistit koordinaci, aby jednotlivé podnikatelské subjekty spolu vzájemně spolupracovaly. Jednou z možností jak zajistit jednotné vedení a kontrolu celého řetězce je tzv. "kontrola vlastníkem". V praxi to znamená, že jeden

Nahrávám...
Nahrávám...