dnes je 24.4.2019
Input:

Přeposílání přestupků spáchaných v členských státech EU

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.5
Přeposílání přestupků spáchaných v členských státech EU

Mgr. Karel Kovář

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu je prvořadým záměrem dopravní politiky Evropské unie s cílem snižovat počet usmrcených a zraněných osob, včetně škod na majetku. Významným prvkem této politiky je důsledné vymáhání sankcí za dopravní delikty spáchané v členských zemích.

Pro realizaci této politiky byla zavedena přeshraniční výměna informací o vozidlech registrovaných v jiném členském státě, než je členský stát, v němž k deliktu v oblasti silničního provozu došlo a způsob vymáhání sankcí. Pro identifikaci vozidla, kterým byl dopravní delikt spáchán, došlo ke zřízení informačního systému EUCARIS CBE, který umožňuje na základě dotazu získat informace:

 1. k vozidlu,
 2. registrační značce,
 3. majiteli a provozovateli vozidla,
 4. osvědčení o registraci vozidla,
 5. pojištění vozidla.

Pro jednotnost byly stanoveny dopravní delikty v oblasti silničního provozu, které budou přeposílány mezi jednotlivými členskými státy:

 • překročení nejvyšší dovolené rychlosti,

 • nepoužití bezpečnostních pásů,

 • nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení,

 • řízení vozidla pod vlivem alkoholu,

 • řízení vozidla pod vlivem drog,

 • nepoužití ochranné přilby,

 • použití zakázaného pruhu,

 • nedovolené použití mobilního telefonu nebo jiného komunikačního zařízení za jízdy.

Pokud dojde ke spáchání deliktu v oblasti bezpečnosti silničního provozu v některém členském státě vozidlem registrovaným v jiném členském státě a členský stát, ve kterém ke spáchání deliktu došlo, se rozhodne zahájit řízení v uvedené věci, zašle informační dopis v jazyce členského státu podle registrace vozidla.

Informační dopis