dnes je 21.4.2024

Input:

Přechodná ustanovení

9.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.9.5
Přechodná ustanovení

Ing. Soňa Brettová

V roce 2011 jsem získal osvědčení o odborné způsobilosti pro živnost silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Je toto osvědčení stále platné, nebo jej musím vyměnit za nové (v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě č. 119/2012 Sb.)?

Pokud tazateli bylo v minulosti osvědčení o odborné způsobilosti vydáno, požádá dopravní úřad o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu a svou žádost doloží osvědčením o odborné způsobilosti, které má – v daném případě osvědčením pro vnitrostátní dopravu provozovanou vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. Dopravní úřad je povinen mu do 30 dnů vydat osvědčení pro nákladní dopravu, jež bude dokladem o odborné způsobilosti vydaným v souladu s nařízením (ES) č. 1071/2009 a které uznávají všechny státy Evropské unie. Doba, po niž musí držitel osvědčení dopravní úřad požádat o "výměnu" osvědčení, není prozatím nikterak omezena.

Jiná by byla situace, pokud by tazatel vykonával svou činnost odpovědného zástupce v roce 2011 pouze na základě uznaného vzdělání, tedy bez toho, aby měl vydané osvědčení o odborné způsobilosti, a teprve nyní by se zajímal o to, zda je jeho způsobilost stále uznávána (zde nelze předpokládat, že by činnost

Nahrávám...
Nahrávám...