dnes je 9.12.2022

Input:

Používání manipulační dočasné registrační značky

11.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.1
Používání manipulační dočasné registrační značky

Mgr. Karel Kovář

Při prodeji vozidla prodejce kupujícímu vozidlo zaregistruje v registru motorových vozidel nebo vydá tzv. převozní papírovou zelenou registrační značku (dále jen: "manipulační dočasná registrační značka"). Vydání manipulační dočasné registrační značky může nastat jak u vozidel nových, poprvé registrovaných, tak u vozidel dovezených a poprvé registrovaných v České republice. Vozidlo vybavené manipulační dočasnou registrační značkou potom často kupující používá k běžným jízdám po dobu platnosti této registrační značky (10 dní od jejího vydání), přičemž byť nevědomky porušuje zákon.

Převozní manipulační registrační značku lze totiž pouze použít, jak vyplývá z ustanovení § 38b zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění novel (dále jen: "zákon o technické způsobilosti vozidel"), u vozidel neregistrovaných v registru motorových vozidel za účelem jejich převozu z místa prodeje do místa registrace.

Manipulační provoz povoluje a manipulační registrační značky vydává obec s rozšířenou působností, která by měla poučit prodejce vozidel o platnosti manipulační dočasné registrační značky, jejím umístění na vozidle a možnosti použití. Při vydávání manipulační převozní registrační značky prodejcem vozidla kupujícímu postačí potom kupujícího upozornit na omezené možnosti použití vozidla s manipulační dočasnou registrační značkou.

Podmínkou přidělení manipulační dočasné registrační značky je technická způsobilost vozidla (platná TP) a sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Její platnost je 10 dní od umístění na vozidlo. V této lhůtě musí být s odvoláním na ustanovení § 6 zákona vozidlo

Nahrávám...
Nahrávám...