dnes je 2.2.2023

Input:

Pokyn č. 5 - Formulář potvrzení o činnostech zavedený rozhodnutím Komise (2009/959/EU) ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES, o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

28.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4.5
Pokyn č. 5 - Formulář potvrzení o činnostech zavedený rozhodnutím Komise (2009/959/EU) ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES, o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě

Evropská komise

Články: čl. 11 odst. 3 a čl. 13 směrnice 2006/22/ES.

Přístup, který se má dodržovat: Formulář potvrzení se nevyžaduje u činností, jež lze zaznamenávat na tachografu. Hlavním zdrojem informací při silničních kontrolách jsou záznamy na tachografu. Absence záznamů by měla být odůvodněná pouze tam, kde z objektivních důvodů záznamy na tachografu, včetně údajů vkládaných ručně, nebylo možné provést. Pokud neexistuje důvodné podezření, za všech okolností se jako dostatečný důkaz potvrzení souladu s nařízením (ES) č. 561/2006 nebo s evropskou dohodou AETR akceptuje kompletní sada záznamů z tachografu.

Potvrzení se týká některých činností během časového úseku uvedeného v čl. 15 odst. 7 písm. a) nařízení (EHS) č. 3821/85, konkrétně běžného dne a předchozích 28 dní.

Potvrzení lze použít tehdy, pokud řidič:

  • měl volno z důvodu nemoci,

  • byl na dovolené, která je součástí řádné dovolené v souladu s právními předpisy členského státu, v němž se podnik nachází,

  • byl na dovolené nebo odpočíval,

  • řídil jiné vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení č. 561/2006/ES nebo evropské dohody AETR,

  • vykonával jinou práci než řízení vozidla,

  • byl k dispozici

a pokud nebylo možné zaznamenat tyto činnosti záznamovým zařízením.

Kolonku "měl

Nahrávám...
Nahrávám...