dnes je 13.4.2024

Input:

Oběh dokladů

3.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.2 Oběh dokladů

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Oběh účetních dokladů je proces od jejich vystavení či obdržení až po jejich skartaci. Detailní průběh obvykle stanovují vnitropodnikové směrnice. Jde o opakující se cyklus, který se skládá z těchto fází:

1. Vyhotovení (obdržení) dokladu

2. Přezkoušení správnosti dokladu

U přezkoušení správnosti dokladu jde o věcnou a formální kontrolu účetního dokladu. Zde kontrolujeme správné údaje, jako je množství, druh, cena a taktéž náležitosti účetního dokladu.

3. Příprava k zaúčtování

Příprava k zaúčtování spočívá v těchto činnostech:

  • třídění dokladů – doklady si rozdělíme podle druhu (faktury, bankovní výpisy, ...)

  • označování dokladů – doklady označíme číselně nebo abecedně

  • evidence – doklady zapíšeme do pomocných účetních knih (např. kniha

Nahrávám...
Nahrávám...