dnes je 27.5.2020

Input:

Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.9
Novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

redakce DLprofi.cz

Novela č. 243/2019 Sb.

Dne 19. září 2019 byla ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna vyhláška č. 243/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem novely vyhlášky byla změna v rozsahu nově zprovozněných úseků dálnic v průběhu roku 2019.

Celkem se zvýšila délka výkonově zpoplatněných dálnic na cca 1307 km. Rozdíl mezi dřívějším a novým rozsahem výkonově zpoplatněných dálnic netvoří pouze nově zprovozněné dálnice, nýbrž také přesné zaměření jednotlivých mýtných úseků. Nové zaměření mýtných úseků na výkonově zpoplatněných dálnicích tvořilo cca 30 km.

Celkem se zvýšila délka výkonově zpoplatněných silnic I. třídy na cca 1102 km. Rozdíl mezi dřívějším a novým rozsahem výkonově zpoplatněných silnic I. třídy netvoří pouze samotné rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km, nýbrž také přesné zaměření jednotlivých mýtných úseků. Nové zaměření mýtných úseků na výkonově zpoplatněných silnicích I. třídy tvořilo několik km.

Další významnou změnou, kterou vyhláška přinesla, je změna výše kauce z hodnoty 1550 Kč na hodnotu 2468 Kč. Kauce je v souladu s § 22c odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích”), zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného.

Ke změně výše kauce bylo nutné přistoupit s ohledem na ustanovení § 22c odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o pozemních komunikacích a také s ohledem na to, že provozovatel Systému elektronického mýtného musí dbát principů řádného hospodáře a zajistit tak vrácení nepoškozeného majetku státu, který svěřuje provozovatelům/řidičům vozidel z důvodu naplnění zákonné povinnosti platit mýtné.

Jelikož s novým Systémem elektronického mýtného přišla nová a dražší elektronická zařízení, bylo nutné zvýšit kauci, která v případě, že bude elektronické zařízení vráceno nepoškozené, bude vrácena v plné výši. V případě, že by bylo elektronické zařízení vráceno poškozené, nebo by nebylo vráceno vůbec, tak kauce propadá ve prospěch státu, resp. Státního fondu dopravní infrastruktury.

Dále byla provedena drobná legislativní upřesnění související s novým Systémem elektronického mýtného. Jedná se o evidenci údajů (§ 4), způsob provádění evidence (§ 5 a § 6), nový způsob vrácení elektronického zařízení a podmínky odhlášení ze Systému elektronického mýtného (§ 8), důvod zablokování elektronického zařízení ve vztahu k uplynutí doby užívání (§ 10) a přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné v transportním režimu (§ 12).

Komentář k novelizovaným ustanovením

Text komentáře k novelizovaným ustanovením vyhlášky č. 470/2012 Sb. je výňatkem z aplikace ODok:

§ 3 Výše kauce

Ustanovení § 3 bylo upraveno s ohledem na nutnou změnu výše kauce. Ke změně výše kauce bylo nutné přistoupit s ohledem na ustanovení § 22c odst. 4 písm. a) bod 2 zákona o pozemních komunikacích a také s ohledem na to, že provozovatel Systému elektronického mýtného musí dbát principů řádného hospodáře a zajistit tak vrácení nepoškozeného majetku státu, který svěřuje provozovatelům/řidičům vozidel z důvodu naplnění zákonné povinnosti platit mýtné. Kauce je v souladu s § 22c odst. 5 zákona o pozemních komunikacích zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného. V případě, že nedojde k vrácení elektronického zařízení nebo dojde k jeho vrácení v poškozeném stavu, propadá kauce, čímž je nahrazena ztráta státu za toto poškozené či nevrácené elektronické zařízení.

§ 4 Evidence údajů o mýtném

Ustanovení § 4 písm. a) se doplnilo o slovo „mýtného”, čímž došlo k zpřesnění označení údaje evidovaného v evidenci údajů o mýtném. Jedná se tak o legislativní zpřesnění, které nepřináší jakékoliv nové povinnosti.

§ 5 Způsob provádění evidence v systému elektronického mýtného

V § 5 odst. 1 se vypustila ta část, která se vztahovala na převzetí elektronického zařízení, neboť podmínkou evidence v Systému elektronického mýtného není převzetí elektronického zařízení. Současně se doplnila možnost způsobu evidence do Systému elektronického mýtného prostřednictvím zákaznické samoobsluhy. V obou případech tak jde o legislativní zpřesnění,