dnes je 2.3.2024

Input:

Nové trendy v silniční dopravě

30.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1.1 Nové trendy v silniční dopravě

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Objem silniční přepravy roste rychleji než výstavba, resp. rekonstrukce komunikací určených pro provoz silničních vozidel. Vzrůstající poptávka po silniční přepravě způsobuje růst přepravního výkonu silniční dopravy. Přepravní výkon lze zvyšovat:

1. zvýšením počtu silničních vozidel - extenzivní způsob,

2. zvýšením nájezdu kilometrů - ročních kilometrických proběhů silničních vozidel - intenzivní způsob,

3. zvýšením maximálně povolených rozměrů a hmotností silničních přeprav - intenzivní způsob.

ad 1) V současné době je počet již provozovaných silničních vozidel na mezi kapacity silniční infrastruktury. Je příčinou častých nehod a průměrná rychlost pohybu vozidel po silnicích se snižuje. Další nárůst počtu silničních vozidel by vedl postupně k zahlcení silniční sítě.

ad 2) Zvýšení nájezdů kilometrů silničních vozidel není při dodržování dohody AETR (práce posádek vozidel v mezinárodní silniční přepravě) rovněž pravděpodobná. Postupný přechod na posádky s jedním řidičem tento způsob rozšíření výkonů silničních přeprav rovněž limitují, spíše se očekává, že v důsledku tohoto omezení dojde k poklesu kilometrických proběhů silničních vozidel. To platí zejména pro dopravce, kteří v současné době jezdí v rámci EU, kde již neexistují časové ztráty při přechodu hraničních přechodů a tedy potenciální časová rezerva pro možnost najetí většího počtu kilometrů.

ad 3) Zvýšení maximálně povolených rozměrů a hmotností silničních souprav se jeví jako nejschůdnější cesta k zvýšení přepravních výkonů v silniční přepravě. Podle závěrů výzkumu švédské firmy Scania by prodloužením soupravy z dnešních 18,75 m na 28 m při nárůstu celkové hmotnosti ze 40 t na 60 t došlo ke zvýšení přepravní kapacity silniční soupravy o 50 %. Výzkum uvádí, že současně s tím by došlo ke snížení spotřeby pohonných hmot a emisí o 20 % na jednotku přepravního výkonu.

I přes velký tlak mnoha vlád a ekologických organizací přesunout část přepravních výkonů na železnici podíl železniční přepravy na celkovém objemu přeprav stagnuje. Mnoho podniků včetně nově vznikajících nemá železniční vlečku, a proto bude trvale potřeba přepravovat zboží z těchto podniků na nejbližší překládkovou stanici. Poptávka po silniční přepravě tedy bude trvale vysoká, i když se v budoucnu uvažuje o nárůstu podílu železniční přepravy.

Na jedné straně je používání delších silničních souprav s kapacitou přepravy vyšší než současné soupravy výhodné z důvodů ekonomických, ekologických a z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, na straně druhé však v případě srážky osobního automobilu a 60tunové silniční soupravy vzhledem k obrovskému rozdílu kinetických energií je šance na přežití osádky osobního automobilu minimální.

Současně dnes platná směrnice EU 96/53/EC stanovuje maximální povolenou délku tahače s návěsem 16,5 m, což představuje ložnou plochu pro 34 EUR palet a 100 m3 užitečného objemu. Pro velkoobjemové náklady je vhodnější přívěsová souprava, která může být maximálně 18,75 m dlouhá, a tak je možno přepravit až 120 m3 zboží na 38 EUR paletách nebo 2 výměnné nástavby typu C782. Není zde uvažováno s druhou podlahou. Potom by bylo možno přepravit dvojnásobné množství EUR palet.

Nahrávám...
Nahrávám...