dnes je 21.4.2024

Input:

Nebezpečné odpady vs. přeprava nebezpečných věcí

2.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:47:41

Nebezpečný odpad se automaticky nerovná nebezpečné věci pro přepravu na silnici dle Dohody ADR. Dohoda ADR umožňuje přepravu odpadů ve volně loženém stavu, v cisternách nebo balených v kusech. Pro konkrétní odpad a způsob přepravy je nutné respektovat podmínky Dohody ADR. Na tomto webináři uděláme jasno nejen ve správném výběru obalů, transportních prostředků, cisteren, vozidel a jejich výbavě.

Kapitoly videa

Například lithium-iontová baterie je nebezpečnou věcí pro přepravu a v případě odpadu i nebezpečný odpad, který představuje specifická rizika. Je potřeba dodržovat relevantní bezpečnostní opatření a přizpůsobit manipulaci s takovou věcí tak, aby míra rizika byla co nejnižší, a přitom byla prakticky proveditelná a ekonomická stránka přijatelná.

Pro přepravu odpadů existuje obecně řada výjimek a úlev, které mohou zjednodušit samotný proces balení a přepravy, my vás s nimi seznámíme!

Lektor

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.
  • Vystudoval VOŠ Dopravní – diagnostiku motorových vozidel, Technickou fakultu na ČZU – Silniční a městskou automobilovou dopravu.
  • Přepravě nebezpečných věcí se věnuje od roku 2008, kdy pracoval v poradenské společnosti M Konuzult s.r.o. jako poradce a lektor. Má praxi z řady společností v ČR a SK s různorodou činností týkající se nebezpečných věcí.
  • Je držitelem Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce ADR pro třídy 1-9 a RID 2-9 (mimo tř. 7), dále mezinárodního certifikátu pro IATA DGR a IMDG Code.
  • V současné době vykonává činnost bezpečnostního poradce hlavně pro ŠKODA AUTO, je odborným garantem a lektorem ve ŠKODA Akademii.
  • Je odborně způsobilou osobou pro sestavování bezpečnostních listů, spolupracuje se společností CASEC s.r.o. na tvorbě specializovaného sw pro správu bezpečnostních listů.
  • Podílí se na konceptech skladování, manipulace, přepravy a recyklace/likvidace Li-ion baterií.
Nahrávám...
Nahrávám...