dnes je 7.10.2022

Input:

Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

2.12.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Návrh vyhlášky o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"), je Ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno, vždy s účinností od 1. ledna kalendářního roku, vyhláškou změnit sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel stanovenou v § 157 odst. 4 zákoníku práce, změnit stravné stanovené v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce, jakož i stanovit průměrnou cenu pohonných hmot, a to podle údajů zjištěných Českým statistickým úřadem.

Při stanovení sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a průměrné ceny pohonných hmot používá Ministerstvo práce a sociálních věcí, v souladu se zákonným zmocněním, údaje Českého statistického úřadu uvedené ve statistické informaci Ceny – Indexy spotřebitelských cen – Základní členění. Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel a vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji za měsíc listopad roku 2005, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Pro navrhované znění vyhlášky byly použity údaje Českého statistického úřadu, zveřejněné za měsíc říjen 2021. Vývoj cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel oproti předchozímu roku zaznamenal mírný vzestup, v jehož důsledku dochází k navrhovanému zvýšení sazby základní náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel ve srovnání s její výší stanovenou ve vyhlášce pro rok 2021 o 30 haléřů (ze 4,40 Kč na 4,70 Kč). Sazba základní náhrady za používání jednostopých vozidel a tříkolek oproti předchozímu roku mírně vzrostla, a to o 10 haléřů (z 1,20 Kč na 1,30 Kč). Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování proti předchozímu roku zaznamenal mírný nárůst, proto dochází ke zvýšení navrhovaných sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech o 7 až 15 Kč oproti výši stanovené vyhláškou pro rok 2021.

Průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování. Ve srovnání s průměrnými cenami stanovenými na rok 2021 se jedná o nárůst u benzinu automobilového 95 oktanů o 7,80 Kč, resp. o 1,80 Kč od poslední aktualizace průměrné ceny v říjnu 2021. U benzinu automobilového 98 oktanů jde v porovnání s průměrnými cenami pro rok 2021 o nárůst 7,30 Kč, u motorové nafty o 7,10 Kč; změna ceny elektřiny se do zveřejňovaných údajů dosud nepromítla.

Zejména vzhledem k možnému pohybu cen ropných produktů s cílem minimalizovat rozdíly mezi cenami pohonných hmot stanovenými vyhláškou s účinností od 1. ledna 2021 a jejich skutečnou úrovní na trhu, použije Ministerstvo práce a sociálních věcí pro znění vyhlášky určené k publikaci ve Sbírce zákonů, stejně jako v předchozích letech, nejaktuálnější dostupné údaje Českého statistického úřadu o vývoji spotřebitelských cen zveřejněné za měsíc listopad (budou dostupné přibližně k 10. prosinci). Tento přístup přispívá k vyšší praktické využitelnosti ustanovení § 158 odst. 3 zákoníku práce při vyúčtování cestovních náhrad v těch případech, kdy zaměstnanec hodnověrným způsobem neprokáže cenu spotřebované pohonné hmoty. Z důvodu použití aktuálních údajů o cenách (za listopad 2021) nelze vyloučit ani úpravu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného. Tyto změny by případně byly Ministerstvem práce a sociálních

Nahrávám...
Nahrávám...