dnes je 28.1.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

6.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3
Návrh novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy ČR zveřejnilo návrh novely vyhlášky č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.

Přijetí návrhu je nezbytné z důvodu změn v rozsahu nově zprovozněných úseků dálnic v průběhu roku 2022 a 2023. Jedná se také o změny délek vybraných úseků silnic I. třídy, jejichž délka bude změněna v důsledku výstavby obchvatů měst a obcí. Dále pak dojde ke změně délek zpoplatněných úseků dálnic a silnic I. třídy z důvodu přepočítání jejich délek dle Metodiky tvorby mýtných úseků.

Konkrétně se jedná o následující dálnice, které budou zprovozněny v roce 2022 a 2023:

Pozemní komunikace Úsek Délka [km]
D7 Louny-východ – Louny-západ (exit 45 – km 51) 6,1
D48 Bělotín-východ – Jeseník nad Odrou (exity 3 – 8) 5,1
D48 Palačov – Nový Jičín-centrum (km 12 – exit 21) 9,0
D3 Pohůrka – Krasejovka (exity 136 – 147) 11,2

Celkem se zvýší délka výkonově zpoplatněných dálnic na cca 1439 km.

Návrh je v souladu se zákonným zmocněním k vydání vyhlášky, konkrétně uvedeném v § 20 odst. 1 a § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích").

Návrh novely vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne ...... 2022,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 178/2022 Sb., k provedení § 20 odst. 1 tohoto zákona:

Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 k vyhlášce č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb., vyhlášky č. 485/2020 Sb. a vyhlášky č. 528/2021 Sb., včetně nadpisů znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

Označení Úsek Délka (km)
D0 Praha, Satalice–Praha, Běchovice (exity 58–62) 4,6
D0 Modletice (D1)–Praha, Ruzyně (exity 76–28) 37,1
D1 Průhonice–Říkovice (exity 6–272) 274,1
D1 Přerov, Předmostí–státní hranice (km 282 až km 377) 97,0
D2 Brno, jih–státní hranice (exit 1 až km 61) 61,4
D3 Mezno–Úsilné (km 62 až exit 131) 71,3
D3 Pohůrka–Krasejovka (exity 136–147) 11,2
D4 Jíloviště–Háje (exity 9–45) 41,9
D4 Radobytce–Nová Hospoda (km 77 až exit 84) 6,7
D5 Praha, Třebonice–státní hranice (exit 1 až km 151) 156,1
D6 Praha, Řepy–Krušovice (exit 1 až km 42) 42,9
D6 Lubenec, východ–Bošov (km 75 až exit 83) 8,8
D6 Jenišov–Cheb, sever (exity 131–169) 39,2
D7 Praha, Ruzyně–Knovíz (exity 2–18) 17,0
D7 Panenský Týnec–Smolnice (km 34,5 – 41) 6,5
D7 Louny,východ–Louny, západ (exit 45 až km 51) 6,1
D7 Postoloprty–Spořice (exity 56–78) 23,6
D8 Praha, Březiněves–státní hranice (km -3,5 až km 92) 98,7
D10 Praha, Satalice–Ohrazenice (exity 1–71) 72,7
D11 Praha, Horní Počernice–Jaroměř, sever (exity 1–113) 116,1
D35 Sedlice–Ostrov (exit 127 až km 158) 32,4
D35 Mohelnice, jih–Křelov (exity 235–261) 27,3
D35 Olomouc, Topolany–Lipník nad Bečvou (km 264 až exit 296) 33,3
D46 Vyškov, východ–Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) 41,1
Nahrávám...
Nahrávám...