dnes je 31.5.2020

Input:

Předpisy upravující režim řidiče

30.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1
Předpisy upravující režim řidiče

Ing. Jiří Novotný

Předpisy, které upravují režim řidiče v silniční dopravě, mají za cíl harmonizovat podmínky hospodářské soutěže, zlepšit pracovní podmínky a zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Režim řidiče je usměrňován zejména stanovením doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku řidiče v oblasti vnitrostátní i mezinárodní silniční dopravy. Těmito předpisy v případě České republiky jsou:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85/EHS.

  • vyhláška č. 108/1976 Sb. o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

Nařízení (ES) č. 561/2006 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a