dnes je 29.5.2024

Input:

Metoda CRAFT

28.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2 Metoda CRAFT

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Metoda CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique – technika stanovení vzájemné polohy výpočtem) se používá pro určení optimální vzájemné polohy různých prvků při uspořádání celku. Cílem řešení je nalézt takové uspořádání celku, které vede ke snížení nákladů na manipulaci s materiálem na minimum.

Charakteristika metody CRAFT:

 • -> určuje optimální vzájemné polohy různých prvků při uspořádání celku,
 • -> efekt dosažený lepším rozmístěním prvků musí převyšovat náklady na přemístění prvků,
 • -> slouží pro vzájemné rozmístění pracovišť apod. (pro snížení celkových nákladů na manipulaci na minimum),
 • -> zajišťuje účelnost centralizace nebo decentralizace činností,
 • -> vychází z libovolného rozmístění pracovišť, v krocích se provádí vzájemné výměny, které jsou z hlediska nákladů na manipulaci s materiálem nejvýhodnější,
 • -> musí se respektovat různé podmínky, např. několik pracovišť má pevně danou polohu, některé musí být v sousedství.

Vstupní údaje metody CRAFT:

 • -> rozmístění pracovišť (layout),
 • -> toky materiálů mezi pracovišti (technologický postup),
 • -> náklady na manipulaci jednotky materiálu na jednotkovou vzdálenost,
 • -> diagram materiálových toků – Sankeyův diagram který znázorní materiálový tok přímo v layoutu.

Postup metody CRAFT:

 1. Určíme materiálové toky mezi jednotlivými pracovišti pro původní rozmístění.
 2. Určíme náklady na manipulaci s materiálem za 1 rok pro původní rozmístění = ∑objem výroby (ks/rok) * vzdálenost (m) * N na přepravu 1 ks na vzdálenost 1 m
 3. Provedeme výměnu pracovišť a zjistíme:
  1. celkové náklady na manipulaci při novém rozmístění,
  2. roční úsporu nákladů na manipulaci s materiálem = náklady na manipulaci s materiálem při výchozím sestavení pracovišť mínus náklady na manipulaci při novém seskupení pracovišť,
  3. úspory N na manipulaci za X let (počet let, kdy se počítá s výrobou
Nahrávám...
Nahrávám...