dnes je 23.8.2019
Input:

Povinnost zpětné registrace vozidla

4.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.8
Povinnost zpětné registrace vozidla

Mgr. Karel Kovář

Podle ustanovení § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá registraci od 1. 7. 2001 každé motorové a jeho přípojné vozidlo, které je provozováno na pozemních komunikacích. Na základě tohoto zákona vznikla povinnost zpětné registrace pro vozidla, jež registraci nepodléhala. Zpětně zaregistrovat vozidla, která registraci nepodléhala, byla povinnost do 1. 7. 2004. Přesto i v dnešní době se po pozemních komunikacích bez registrační značky pohybují vozidla, jež mají být opatřena registrační značkou.

Pro přehlednost je níže uveden přehled vozidel podléhajících zpětné registraci a vozidel nepodléhajících registraci.

Povinnost zpětné registrace se týkala zejména:

  • pracovních strojů samojízdných (nakladače, kolové bagry, sklízecí mlátičky, samojízdné sekačky, lesní stroje, lesní kolové traktory);

  • pracovních strojů přípojných (štěpkovače, mobilní kompresory);

  • mopedů a motokol.

Výjimky pro zpětnou registraci:

Zpětné registraci nepodléhají vozidla, která byla uvedena do provozu před 1. 7. 2001, pokud se jedná o:

  • pracovní stroj samojízdný,

  • dvoukolové mopedy a motokola.

Tato vozidla však mohou být registrována, a tedy opatřena registrační značkou na žádost vlastníka.

Povinné registraci ze zákona nepodléhá:

  • pracovní stroj přípojný, který je účelově a technicky určen pro práce v zemědělství.

Dále nepodléhá registraci vozidlo,

které není schváleno k provozu na pozemních komunikacích, ale užívání tohoto vozidla na pozemních komunikacích je povoleno na základě rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. To mohou být:

  • samojízdné pracovní stroje vlastní výroby,

  • přípojná vozidla traktorů (např. dvoukolový vlek, tzv. „paleťák”).

Za taková vozidla lze také považovat traktory domácí výroby a jejich přípojná vozidla. V minulosti tato vozidla nikdy nepodléhala evidenci. U těchto vozidel může silniční správní úřad vydat povolení zvláštního užívání místní komunikace právnické nebo fyzické osobě na základě písemné žádosti. Rozhodnutí zvláštního užívání se vydává na dobu určitou se stanovenými podmínkami, které je nutné dodržet. Při provozu na veřejných místních pozemních komunikacích musejí tato vozidla splňovat alespoň základní technické požadavky. Proto před vydáním rozhodnutí, jímž se řidič takového vozidla při kontrole prokazuje, správní úřad zpravidla požaduje předložení protokolu o technické prohlídce vozidla na stanici STK v režimu prohlídky nazvané: „Na žádost zákazníka”, kterou se doloží vyhovující technický stav zejména z hlediska řízení, brzd, osvětlení a vnějších výčnělků.

U ostatních továrně vyrobených vozidel, která nejsou opatřena registrační značkou a jež se provozují na pozemních komunikacích, u sebe musí mít řidič doklad, kterým se prokazuje technická způsobilost vozidla. Tento doklad se jmenuje „Výpis z technického osvědčení” a vydává jej výrobce vozidla. Jedná se zejména o pracovní stroje samojízdné zařazené do kategorie S, což jsou vozidla s vlastním pohonem určená k vykonávání určitých pracovních činností. U těchto vozidel uvedených do provozu před 1. 7. 2001 se může řidič prokázat místo výpisu z technického osvědčení i jiným dokladem, např. „Dokladem způsobilosti”, „Technickým osvědčením o způsobilosti” apod.

Výpisem z technického osvědčení nebo obdobným dokladem uvedeným výše se nemusejí prokazovat vozidla, která nepodléhají schválení technické způsobilosti. To jsou:

  • vozidla