dnes je 19.6.2024

Input:

Logistika jako manažerský obor

1.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1 Logistika jako manažerský obor

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D.

Historicky nejdříve se setkáváme s logistikou jako oborem lidské činnosti ve vojenství. Je to přirozené, protože materiálové zabezpečení nejen samotných bitev, ale vše od běžných přesunů vojsk až k udržování moci v dobytých územích je obrovitým logistickým zadáním.

Vyčlenit logistiku, tj. nauku o plánování a řízení materiálových toků, jako samostatný obor v oblasti průmyslu a obchodu začalo být nutností až s postupující globalizací světových trhů v důsledku rozvoje informačních technologií. A jsou to dosud právě informační technologie, na kterých je současná komerční i nekomerční logistika naprosto závislá.

Vlastní pojem "logistika" je etymologicky odvozován od starořeckého slova logos, které se překládá především jako slovo, ale také jako řád či princip, rozum, smysl apod. Zajímavé je uvědomit si, že řecké slovo opačné ke slovu logos je

Nahrávám...
Nahrávám...