dnes je 1.10.2023

Input:

Legislativní souhrn: Celní kodex Unie

12.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5
Legislativní souhrn: Celní kodex Unie

Úřad pro publikace

Akt

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

Co je cílem tohoto nařízení?

Tímto nařízením se stanoví celní kodex Unie (kodex), který stanoví obecná pravidla a postupy pro zboží vstupující na celní území Evropské unie nebo toto území opouštějící, přizpůsobené moderním obchodním modelům a komunikačním nástrojům.

Klíčové body

Cílem kodexu a souvisejících aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů (přijatých Evropskou komisí podle nařízení) je toto:

 • poskytovat větší právní jistotu a jednotnost pro podniky,

 • zvyšovat přehlednost pro celní úředníky v celé EU,

 • dokončit přechod celních úřadů na bezpapírové a plně elektronické prostředí,

 • zjednodušit celní pravidla a postupy a usnadňovat efektivnější celní transakce v souladu se současnými potřebami,

 • posilovat rychlejší celní postupy pro důvěryhodné podniky, které dodržují pravidla (oprávněné hospodářské subjekty),

 • chránit finanční a ekonomické zájmy EU a zemí EU, jakož i bezpečnost a ochranu občanů EU.

Změny

Nařízení bylo při několika příležitostech pozměněno. Bylo to těmito nařízeními:

 • Nařízení (EU) 2016/2339 , kterým se stanoví výjimky z celních prohlášení pro zboží, které dočasně opustilo celní území EU námořní nebo vzdušnou cestou.

 • Nařízení (EU) 2019/474 , kterým se mění rozsah celního území a zavádí se některé technické změny.

 • Nařízení (EU) 2019/632 povolující celním orgánům a podnikům i nadále používat stávající IT systémy nebo režimy s papírovými doklady pro omezený počet formalit nejdéle do roku 2025, dokdy budou zavedeny nové nebo modernizované IT systémy.

Při několika příležitostech byly pozměněny i akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty (viz konsolidované znění v oddíle Související dokumenty níže).

Výměna a uchovávání informací

Prováděcí nařízení 2019/1026 stanoví technická pravidla pro pět ze sedmnácti elektronických systémů kodexu pracovního programu kodexu :

 • systém rozhodování celních orgánů,

 • systém jednotného uživatelského řízení a digitálního podepisování,

 • evropský systém závazných informací o sazebním zařazení zboží (EBTI),

 • systém registračních a identifikačních čísel hospodářských subjektů (EORI),

 • systém oprávněných hospodářských subjektů (AEO).

Sdělení z roku 2016

S cílem zajistit, aby celní předpisy EU byly uplatňovány stejným způsobem v celé EU, zveřejnila Komise sdělení , které vnitrostátní celní orgány vyzvalo, aby jednaly jako jeden jediný subjekt. Vytyčilo několik priorit:

 • podpora dohody mezi zeměmi EU ohledně

Nahrávám...
Nahrávám...