dnes je 29.5.2024

Input:

Kontroly státního odborného dozoru

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.20
Kontroly státního odborného dozoru

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín

Kontroly státního odborného dozoru

Kontroly státního odborného dozoru probíhají v ČR jako kontroly silniční, které provádí policie ČR, celní správa ČR a pracovníci krajských úřadů. Při těchto kontrolách by se mělo postupovat podle vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní postup je sjednocen v rámci členských států EU. To znamená, že nedodržení předpisů ADR je rozděleno do 3 kategorií rizik a při silniční kontrole se ve všech členských státech EU splňuje jednotný protokol o kontrole (tzv. kontrolní seznam). Kategorizaci rizik i kontrolní seznam uvádíme dále.

Kontrola státního odborného dozoru může probíhat též v provozovnách dopravců a na všech místech, kde se provádí nakládka nebo vykládka nebezpečných věcí. K těmto kontrolám aktualizovalo v roce 2018 MD ČR velmi podrobný metodický pokyn pro kontrolní orgány.

Kategorizace rizik

Následující seznam je rozdělen do tří kategorií rizik (kategorie 1 představuje nejzávažnější rizika). Určení příslušné kategorie rizika musí vzít v úvahu příslušné okolnosti a závisí plně na uvážení kontrolního orgánu.

Kategorie rizik I

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí, vede zjištění takového nedodržení obvykle k okamžitému provedení vhodných nápravných opatření, jako je odstavení vozidla.

Patří sem:

 1. přeprava nebezpečných věcí, jejichž přeprava je zakázána;
 2. únik nebezpečných látek;
 3. přeprava zakázaným způsobem nebo nevhodnými dopravními prostředky;
 4. přeprava volně ložených látek v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;
 5. přeprava ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení;
 6. vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí (jinak spadá do kategorie rizik II);
 7. použití neschváleného obalu;
 8. obal neodpovídá příslušnému pokynu pro balení;
 9. nebyla dodržena zvláštní ustanovení pro společné balení;
 10. nebyla dodržena pravidla pro zajištění a uložení nákladu;
 11. nebyla dodržena pravidla pro společnou nakládku kusů;
 12. nebyly dodrženy dovolené stupně plnění cisteren nebo obalů;
 13. nebyla dodržena ustanovení omezující množství přepravovaná v dopravní jednotce;
 14. přeprava nebezpečných věcí bez identifikace jejich přítomnosti ve vozidle (např. příslušné doklady, označení kusů, označení vozidla);
 15. přeprava
Nahrávám...
Nahrávám...