dnes je 19.6.2024

Input:

Kontrola ze strany dozorových orgánů v silniční dopravě

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2.8
Kontrola ze strany dozorových orgánů v silniční dopravě

Ing. Miroslava Šmídová

Kontrola ze strany dozorových orgánů (nikoli zaměstnavatele řidičů) je v současné době prováděna při:

  1. technické silniční kontrole [podle požadavku ustanovení § 6a zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Řidič je povinen na výzvu policisty (který ji provádí) – viz § 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vozidlo této kontrole podrobit.

Způsob a rozsah této kontroly, náležitosti dokladu o jejím provedení, způsob stanovení nákladů a další podrobnosti této problematiky (např. požadavky na mobilní jednotku, kde je možno provést též kontrolu, není-li kontrolu možno provést policistou na místě kontroly s jeho prostředky nebo zařízeními) stanoví požadavky vyhlášky č. 82/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

§ 6b zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví postup při zjištění nebezpečné závady [tj. závady, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení na životní prostředí (viz § 4a vyhlášky č. 82/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je policista oprávněn zadržet osvědčení o registraci vozidla; vydat o této skutečnosti řidiči doklad a tento dále postoupit buď obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel, nebo Ministerstvu dopravy].

  1. pravidelné technické prohlídce vozidel v provozu [pro BOZP ... porovnej se zněním ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Termíny těchto

Nahrávám...
Nahrávám...