dnes je 1.2.2023

Input:

Inventarizace

17.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.3 Inventarizace

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

Inventurou se zjišťují skutečné stavy majetku.

Fyzickou inventurou se zjišťuje stav majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci. Fyzická inventura se provádí počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně se mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci.

Dokladovou inventurou se zjišťuje stav majetku, u kterého vizuálně nelze zjistit jeho existenci. U nehmotného majetku se například kontroluje projektová dokumentace, licenční smlouvy, u pohledávek a závazků se prohlíží saldokonta, u jiných aktiv a závazků se volí jiná vhodná metoda tak, aby u veškerých aktiv a závazků byla k rozvahovému dni ověřena jejich existence. 

Na základě vyhodnocení těchto informací mohou být následně vytvořeny opravné položky k zásobám, jejich odpis apod. Jenom připomínáme, že obsah inventurního zápisu je upraven zákonem o účetnictví. Je tedy třeba věnovat pozornost tomu, zda formuláře používané při fyzické inventuře obsahují náležitosti, které vyžaduje zákon.

Inventarizace

Po skutečném "počítání" nastává druhá fáze procesu – inventarizace. Tou rozumíme porovnání skutečného stavu majetku a závazků, který byl zjištěn inventurou, a jeho stavu účetního. Porovnáním skutečného stavu a stavu účetního mohou vzniknout inventarizační rozdíly, které je třeba zaúčtovat do období, za které se inventura provádí.

Proces inventarizace musí ze zákona jednou do roka provést každá firma nebo prodejna – z toho důvodu, aby mohla před uzavřením účetnictví porovnat své fyzické zásoby s "papírovými" údaji. Firma by v rámci inventury neměla jen zjišťovat skutečný stav zásob, ale také vyhodnotit, zda některé zásoby nejsou například poškozené, zastaralé, zkrátka, zda je společnost schopná je plně využít a zda je jejich hodnota v účetnictví zachycena v odpovídající výši.

Následně jsou uvedeny základní pravidla inventarizace:

Důvod

  • počítám s tím, že to mám

  • nutnost konsistence dat IS (WMS)

  • řízená úprava stavu zásob

  • legislativa, finanční audit...

Rozsah

  • Úplná inventarizace

Nahrávám...
Nahrávám...