dnes je 19.6.2024

Input:

Elektronické vybírání poplatků na pozemních komunikacích

6.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1.2 Elektronické vybírání poplatků na pozemních komunikacích

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog., Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog. a kolektiv autorů

S rostoucími nároky na přepravu zboží ve sjednocující se Evropě rostou výrazně i náklady na údržbu a budování dálniční infrastruktury i lokálních silničních sítí. Efektivní způsoby evidence, vybírání a vymáhání poplatků za užívání pozemních komunikací, které by se z velké části měly vracet ve formě investic určených pro rozvoj silniční dopravy, jsou stále častěji předmětem jednání nejvyšších vládních i parlamentních orgánů vlád evropských zemí. Systémy pro elektronické vybírání mýtného EFC (Electronic Fee Collection) řeší na regionální úrovni příslušné vládní instituce s cílem podpořit rychlost a plynulost dopravy a eliminovat případné problémy hrozící komplikacemi z důvodu nedostatečné standardizace a nízké úrovně kompatibilty technologií zaváděných v jednotlivých zemích. Přitom rozhodování regionálních institucí odpovědných za rozvoj dopravní infrastruktury je ovlivňováno řadou politických, technologických a v neposlední řadě i osobních zájmů zainteresovaných osob a lobistických skupin, protože se jedná z pohledu soukromých firem o velmi významné a lukrativní státní zakázky.

Elektronické vybírání poplatků za používání pozemních komunikací patří do oblasti ITS (Inteligent Transport System and Services). Projekty řešené v rámci rozvoje ITS jsou v ČR financovány z veřejných rozpočtů. Návrhy systémových řešení se v této oblasti zabývá Sdružení pro dopravní telematiku (SDT), které v současnosti eviduje zhruba padesát členů z řad telekomunikačních operátorů, podniků automobilového průmyslu, výzkumných a vývojových pracovišť, vysokých škol, orgánů státní správy a dodavatelů informačních a komunikačních technologií. Úroveň systémů ITS se stává v soutěži zemí Evropského společenství nezanedbatelnou konkurenční a strategickou výhodou. Přitom nejde jen o kompatibilitu technického a technologického řešení, ale i o provázání prosazovaného systému pro výběr mýtného na organizační strukturu státní správy, jeho přizpůsobení platným zákonným normám, organizaci a preferenci dopravy ve vybraných koridorech atd.

Elektronické mýtné v české republice

Vládním usnesením o zavedení elektronického mýtného na našem území byl přijat nový princip zpoplatnění za užívání dopravní infrastruktury. Tento nový princip je založen na výběru podle skutečně ujetých kilometrů, na rozdíl od stávajícího způsobu zohledňujícího pouze časové užívání komunikací.

Od roku 2007 musí všechna vozidla s hmotností nad 12 tun a od roku 2010 i vozidla nad 3,5 tun platit na určených úsecích českých dálnic, rychlostních silnic a vybraných silnic I. třídy mýtné. Veškeré informace o výběru mýtného naleznete na stránce www.mytocz.cz.

Od 1. 1. 2010 kdy došlo ke zpoplatnění vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti se, jako rozhodující skutečnost, zda použít ke zpoplatnění dálniční známku či mýtnou jednotku, považuje celková hmotnost vozidla, nikoliv jízdní soupravy, jak tomu bylo v letech 2007 – 2009. V praxi to znamená, že např. dodávkové vozidlo o celkové hmotnosti 2,8 t s připojeným vlekem o hmotnosti 1,2 t použije ke zpoplatnění dálniční známku pro vozidla do 3,5 t, přestože celá jízdní souprava má hmotnost 4 tuny.

Mýtné se vybírá elektronickým systémem: elektronické zařízení instalované ve vozidle komunikuje s mýtným branami.

Mýtné se platí za užití zpoplatněných komunikací:

  • dálnic;

  • vyznačených úseků silnic 1. třídy.

Do největší povolené hmotnosti se nezapočítává hmotnost přípojného vozidla (podle §22 odst. (1) zák. č. 13/1997 Sb.)

Mýtné hradí silniční motorová vozidla, ne však již zvláštní vozidla (podle § 2 odst. (2) zák. č. 56/2001 Sb.)

Motorová vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně (bez ohledu na hmotnost jejich přívěsu) používají časové kupóny (dálniční známky s vyznačenou dobou platnosti).

Každé vozidlo zpoplatňované mýtným musí být vybaveno elektronickým zařízením - palubní jednotkou - které není přenosné na jiné vozidlo.

Mýtné za každý zpoplatněný úsek je odečteno při průjezdu vozidla pod mýtnou stanicí. Sazba závisí na třídě komunikace, délce mýtného úseku, dni v týdnu, počtu náprav vozidla a emisní třídě vozidla.

Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému

Označení Úsek Délka (km) 
D0  Praha, Satalice – Praha, Běchovice  4,8  
D0  Modletice (D1) - Praha, Ruzyně-staré letiště (exity 76-28)  35,4  
D1  Praha, Spořilov - Říkovice (exity 1-272)  271,9  
D1  Lipník nad Bečvou - státní hranice (exit 298 až km 377)  79,5  
D2  Brno, jih - státní hranice (exit 1 až km 61)  61,0  
D3  Mezno - Bošilec (exity 62-109)  42,0  
D4  Jíloviště - Háje (exity 9-45)  31,6  
D4  Radobytce - Nová Hospoda (exity 77-84)  6,8  
D5  Praha, Třebonice - státní hranice (exit 1 až km 151)  150,9  
D6  Praha, Řepy -Nové Strašecí (exity 1-32)  31,7  
Nahrávám...
Nahrávám...